Otroci do 15 let

 

Kako postanem član?

  • Otroci do 15. leta se vpišejo v knjižnico ob prisotnosti starša ali skrbnika, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument ter podpiše pristopno izjavo. Kot skrbnik se pojmuje vsaka polnoletna oseba, ki se s predložitvijo zahtevanih dokumentov in podpisom pristopne izjave zaveže prevzeti vse odgovornosti, ki za otroka nastanejo iz članstva v Mariborski knjižnici.
  • Plačila članarine in prve članske izkaznice so oproščeni otroci in mladostniki do 18. leta starosti..
  • Članska izkaznica velja v vseh enotah Mariborske knjižnice, uporablja jo lahko le njen imetnik.
  • Knjižnica vsako leto ob podaljšanju članstva preveri podatke člana.
  • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
  • Kratek vodič po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja
  • Cenik storitev

Vabimo starše, babice, dedke ali druge odrasle spremljevalce, da otroke, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v šolo, pripeljejo k nam na igralnico. Srečujemo se vsak petek, ob 10. uri, v Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas.
V enotah Mariborske knjižnice izvajamo v popoldanskem času za otroke tudi pravljične ure. Urnik pravljičnih ur je na voljo na spletni strani knjižnice v rubriki Prireditve.

Pravljične ure in igralnice izvajamo od oktobra do aprila.

V Pionirski knjižnici Nova vas je v Igroteki članom knjižnice na voljo zbirka kakovostnih igrač, ki si jih lahko izposodite na dom.