Bralna značka, Rastem s knjigo, knjižni kviz

  • Bralna značka

Bralna značka je slovensko gibanje, ki otroke in mlade že več kot 45 let spodbuja k branju. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je bilo ustanovljeno leta 2002, njegov osnovni cilj pa je negovanje in razvijanje bralne, knjižne in književne kulture med otroki in mladimi. V svojih prizadevanjih se povezuje s strokovnjaki s področja mladinske književnosti in literarne didaktike z mladinskimi knjižničarji splošnih in šolskih knjižnic, s Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo Mestne knjižnice Ljubljana, s Slovensko sekcijo IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost), Bralnim društvom Slovenije, Društvom slovenskih pisateljev, revijo Otrok in knjiga, založbami, knjigarnami…
Bralna značka se dogaja kot zibelka branja, predšolska bralna značka, bralna značka v osnovni šoli, bralna značka za srednješolsko mladino in bralna značka za slovenske otroke po svetu.
Mariborska knjižnica ima v Odboru Prežihove bralne značke pri ZPM Maribor svojega stalnega člana.
Program Knjigobube je namenjen spodbujanju branja v prešolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Celoletni ustvarjalno-komunikacijski program založbe Epta ob skupnem branju kakovostne otroške in mladinske literature na domiselen in učinkovit način povezuje mentorje, otroke in starše.

V okviru izvajanja predšolske in šolske Bralne značke ter različnih bralnih projektov za spodbujanje branja (Knjigobube, Bralni nahrbtnik…) sodelujemo s skupinami otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Mladim obiskovalcem po dogovoru čez vse leto pripovedujemo pravljice in bogatimo njihov knjižni izbor. Ob zaključku sezone za otroke, njihove starše in sorodnike skupaj z vzgojitelji in mentorji izvajamo svečane zaključke projektov in podelitve priznanj. Pripravljamo jih v prostorih knjižnice, pravljičarji pa druščino bralcev kdaj obiščejo tudi v vrtcu ali šoli. 
 

  • Rastem s knjigo

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo vabimo sedmošolce osnovnih šol in dijake prvih letnikov srednjih šol, da po predhodni telefonski najavi obiščete katero izmed enot Mariborske knjižnice.
Osnovno vodilo projekta lahko strnemo v željo, da mlade motiviramo za branje ter jim predstavimo in približamo delovanje splošnih knjižnic. Seznanimo jih z delom knjižnice,  njenimi storitvami in dejavnostmi ter  z raznovrstnim knjižničnim gradivom in z možnostmi za kakovostno zapolnitev prostega časa in obogatitev izobraževalnih in informacijskih področij. Mladostnike pospremimo tudi v vseobseganje branja, v prostore kakovostnega mladinskega leposlovja in v razmišljanja ob temah, ki so mladim zanimive in jih lahko kritiško razvijamo tudi s pomočjo literature.

Ob obisku knjižnice prejmejo vsi učenci in dijaki tudi leposlovno delo. V šolskem letu 2019/2020 je za osnovnšolce izbrana knjiga pisateljice Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor (22.600 izvodov), za srednješolce pa knjiga pisateljice Cvetke Sokolov V napačni zgodbi (19.700 izvodov).Projekt deluje pod okriljem Javne agencije za knjigo RS in v sodelovanju Ministrstva za kulturo, Združenja splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev. 

 

  •  Slovenski knjižni kviz 

Mariborska knjižnica je koordinatorka Slovenskega knjižnega kviza na širšem območju Maribora. Ob projektu za promocijo branja se povezuje z njihovimi organizatorji in snovalci, s Pionirsko knjižnico Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani, ter vprašalnike, namige in navodila za potek akcije na srečanjih prenaša med svoje šolske knjižnice. Zaključek Slovenskega knjižnega kviza strnemo v zbiranje podatkov za svoje območje in ga speljemo v zaključno prireditev, ki zanimiv program poveže z regionalnim žrebanjem in zadnja leta z Bralnim maratonom