Osebna izkaznica

Letno poročilo 2022

Naša mreža

Mariborska knjižnica je splošna, javna knjižnica, ki jo sestavlja 19 knjižničnih enot in Potujoča knjižnica z bibliobusom. Knjižnice in bibliobus s 47 postajališči pokrivajo široko razvejano območje štirinajstih občin (Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj in na širšem območju še Slovenska Bistrica in Oplotnica). Bibliobus štirinajstdnevno obiskuje kraje, kjer v neposredni bližini ni stacionarnih knjižnic.

Članstvo

 • Član katerekoli enote knjižnice lahko postane vsak občan, ne glede na starost, ob vpisu dobi izkaznico, s katero lahko uporablja storitve v vseh enotah knjižnice in na bibliobusu.
 • Letna članarina: za zaposlene 13 EUR, za študente in upokojence 10 EUR.
 • Brezplačno za mladino do 18. leta, za dijake do zaključka srednje šole, za brezposelne, invalide in uporabnike  izposoje v bolnišnico.
 • Uveljavljanje znižane članarine in oprostitve plačila je mogoče ob predložitvi ustreznih veljavnih potrdil: dijaške/študentske/ upokojenske izkaznice, potrdila o šolanju, potrdila Zavoda RS za zaposlovanje.
 • Članarino v knjižnico lahko z nakupom darilnega bona tudi podarite.

Naše dejavnosti

 •  Izposoja knjig različnih žanrov (dramatika, pesništvo, družbeni, zgodovinski, kriminalni, biografski, znanstveno fantastični in drugi romani) in strokovne literature z vseh področij človekovega znanja (filozofija, psihologija, medicina, zgodovina, umetnost, jezikoslovje, ekonomija itd.), časnikov, poljudnih in strokovnih revij, zgoščenk (glasbena zbirka), dvd-jev (filmska zbirka igranih, dokumentarnih in animiranih filmov različnih žanrov), drugih vrst neknjižnega gradiva (AV zbirka) in kvalitetnih igrač,
 • izposoja e-knjig in zvočnih knjig,
 • hitra in učinkovita medknjižnična izposoja knjižničnega gradiva iz slovenskih knjižnic,
 • javno dostopni računalniki, kjer lahko uporabniki knjižnice brezplačno iščejo informacije po virtualnem svetu interneta, Cobissa (elektronskega kataloga slovenskih knjižnic) in elektronskih podatkovnih zbirkah (IUS-INFO, EBSCOhost, Uradni list RS on line, Večer online, Podjetnik in druge), pišejo besedila in uporabljajo elektronsko pošto,
 • dostop do spletnih servisov z oddaljenih lokacij, za katere imamo dovoljenje po licenčni pogodbi s ponudniki (EBSCOhost Web, Tax-Fin-Lex, IUS-INFO, Encyclopedia Britannica, PressReader, Večer - spletni arhiv),
 • prostori za branje in študij v čitalnicah,
 • svetovanje in pomoč knjižničarjev pri iskanju gradiva in informacij,
 • uporabniški servisi, dejavnosti in prireditve za različne skupine uporabnikov: Izposoja v bolnišnico, Izposoja na domu, premične zbirke gradiva v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih in kulturno umetniških društvih, razstave, srečanja z različnimi ustvarjalci (pisatelji, pesniki, svetovni popotniki itd.), delavnice, pravljične ure, igralnice, predavanja in študijski krožki za upokojence, elektronski servis Vprašaj knjižničarja, informacijsko opismenjevanje posameznih skupin uporabnikov (otroci, dijaki) itd.,
 • izdaja strokovne revije za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev Otrok in knjiga.
 • Mariborska knjižnica je tudi osrednja območna knjižnica za območje vzhodne Štajerske (severovzhodni predel Slovenije) in opravlja posebne naloge za splošne knjižnice na svojem območju ter te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.

Financiranje knjižnice: občine v katerih ima knjižnica svoje enote, Ministrstvo za kulturo, lastna sredstva, projekti, sponzorji, donatorji

Mariborska knjižnica v številkah, podatki za leto 2022:

 • Zaposleni: 92,5 (redni, določen čas, javna dela)
 • Letni proračun: 4.640.164 € ;  24,88 €/prebivalca
 • Zaloga gradiva: 885.228 enot
 • Letni dotok gradiva: 30.706 enot knjižničnega gradiva
 • Člani: 27.836
 • Letni obisk: 927.219 (fizični in virtualni obisk)
 • Izposoja: 1.338.246 knjižničnega gradiva

Več v: LETNO POROČILO 2022

Naziv: Mariborska knjižnica
Mednarodni naziv: Maribor Public Library
Organizacijska oblika: javni zavod
Uradni sedež in naslov zavoda (uprava): Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Začasna lokacija uprave (zaradi gradnje nove knjižnice): Slovenska 40, Maribor
Telefon: 02/23 52 100; Faks: 02/23 52 127
E-pošta: info@mb.sik.si,
Spletni naslov: www.mb.sik.si
Direktorica: Dragica Turjak
Matična številka: 5055636000
Davčna številka: ID za DDV: SI99698722
TR Mariborske knjižnice: SI56 0127 0603 0372 772 pri UJP Slovenska Bistrica
Certifikat kakovosti ISO 9001

Mariborska knjižnica deluje na osnovi:

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica (OOK) in opravlja posebne naloge za splošne knjižnice na svojem območju:

 •  Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij.
 •  Strokovna pomoč knjižnicam na območju.
 •  Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.
 •  Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Naloge v okviru območnosti projektno financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Dostopnost storitev
Naša dejavnost je usmerjena v postopno uskladitev minimalnih pogojev z zakonodajo: v optimalno ponudbo gradiva, ustrezno informatizacijo in aktivno sodelovanje v vzajemnem katalogu Cobiss, sodelovanje v procesu vseživljenjskega izobraževanja, razvijanje novih informacijskih storitev in izvajanje informacijskega opismenjevanja. Naš cilj je povečanje dostopnosti knjižničnih storitev, razvijanje novih storitev, novi prostori za osrednjo knjižnico, več zaposlenih…

Politika kakovosti, usmerjenost k uporabnikom
Vodilo Mariborske knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. Merilo naše uspešnosti in učinkovitosti so zadovoljni uporabniki in motivirani zaposleni, zato smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 in prejeli certifikat kakovosti, ki nas zavezuje k vsakoletnim presojam poslovanja in uvajanju nenehnih izboljšav. Politika kakovosti je zato poslanstvo in vizija knjižnice.