Okolju prijazna knjižnica

Obiščite našo knjižnico z avtobusom, s kolesom ali pridite peš.

Energetska agencija za Podravje je v sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravila Mobilnostni načrt Mariborske knjižnice, v prvi fazi za enote knjižnice, locirane na Rotovškem trgu v Mariboru.

Mobilnostni načrt ponuja uporabniku zbrane informacije o možnostih potovanja do izbrane lokacije z alternativnimi oblikami potovanja kot so javni prevoz, kolo in hoja. S tem ljudi spodbuja k večji uporabi okolju prijaznih načinov potovanja in hkrati vpliva na odgovornejšo rabo avtomobila.

Obiščite enote Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu v Mariboru z avtobusom, s kolesom ali pridite peš. Ponujamo vam informacije, ki vam lahko pomagajo pri skrbi za okolje in svoje zdravje.