Oko besede 2015 in večernica

24

september

2015

Tip prireditve: Oko besede in Večernica

Ciljna skupina: odrasli

Od 24. 9.do 26. 9. je v Murski Soboti potekalo tradicionalno srečanje mladinskih pisateljev in drugih ljubiteljev mladinske književnosti - OKO BESEDE 2015.
Na srečanju se je kot vsako leto odvijal tudi strokovni simpozij. Letošnji je nosil naslov Nonsens v mladinski književnosti, organizirala pa ga je revija Otrok in knjiga, ki deluje pod okriljem Mariborske knjižnice

Več: Simpozijsko gradivo

Oko besede je vseslovensko srečanje akterjev slovenske mladinske književnosti – literarnih ustvarjalcev, ki pišejo za otroke in mlade, literarnih strokovnjakov, ki jo preučujejo mladinsko književnost, knjižničarjev, ki skrbijo za njeno posredovanje naslovnikom, in založnikov, ki jo izdajajo. Festival od leta 1995 tradicionalno poteka v Murski Soboti in na njem se od leta 1997 naprej podeljuje osrednja slovenska nagrada za mladinsko književnost – večernica. Letošnji dobitnik te prestižne nagrade je bil Vladimir P. Štefanec za mladinsko delo: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov.

Letošnje Oko besede je bilo jubilejno, dvajseto. Poleg podelitve večernice, obiskov pisateljev na pomurskih osnovnih in srednjih šolah ter simpozija o nonsensu v mladinski književnosti so organizatorji Podjetje za promocijo kulture FRANC-FRANC d.o.o. pripravili bogat spremljevalni program, s katerim so obeležili 300-letnico prve prekmurske knjige in 20-letnico Očesa besede.

PROGRAM

ČETRTEK, 24. 9. 2015

 9:00 - 10:00 SPREJEM UDELEŽENCEV
 (HOTEL ZVEZDA)

 10:00 – 11:00 SLAVNOSTNI ZAČETEK FESTIVALA
 (SALON MURSKA REPUBLIKA V HOTELU ZVEZDA)

 12:00 – 13:30 PODELITEV VEČERNICE
 (GLEDALIŠČE PARK MURSKA SOBOTA)

Žirija v sestavi dr. Igor Saksida (predstavnik založbe Franc-Franc in predsednik žirije), dr. Aleš Debeljak (predstavnik Društva slovenskih pisateljev), Tone Obadič (predstavnik Zveze bibliotekarskih društev Slovenije), Petra Vidali (predstavnica ČZP Večer) in Maja Logar (predstavnica revije Otrok in knjiga) je pregledala slovenska mladinska literarna dela, ki so izšla v letu 2014. Izmed njih je izbrala naslednjih pet finalistov: Peter Svetina: Domače naloge, Damijan Šinigoj: Iskanje Eve, Vladimir P. Štefanec: Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov, Marija Švajncer: Samotni bralec, Dim Zupan: Jaz, Franci Grdi.

Predstavnik ČZP Večer bo večernico 2015 podelil na prireditvi, ki jo bo vodila Norma Bale, v kulturnem programu bodo člani gledališke skupine Teater Curriculum Vitae z Gimnazije Šentvid izvedli predstavo Kaj iščete, odlomke iz nominiranih literarnih del pa bodo brali učenci OŠ I Murska Sobota.

 14:00 – 1530 KOSILO
 (RESTAVRACIJA HOTELA ZVEZDA)

 1700 – 1800 VODENI OGLED RAZSTAV IZ ZGODOVINE PREKMURSKE KNJIŽEVNOSTI
 (POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA)
»AR TEJ NAŠI VOGRSKI SLOVENOV JEZIK OD VSEJ DRÜGI DOSTA TÜHOGA I SEBI LASTIVNOGA MA«
 »PRIJATEL – PRVI PREKMURSKI ČASOPIS«
 »KNJIŽEVNIK FERI LAINŠČEK«

20-letnica Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev sovpada s 300-letnico izida prve prekmurske tiskane knjige, z obletnico, ki ima za prekmurske Slovence velik simbolni in kulturni pomen. Knjižica Mali katechismus Franca Temlina (1715) je namreč sprožila jezikovno-kulturni proces, v katerem so prekmurski Slovenci v specifičnih družbeno-zgodovinskih razmerah v 18., 19. in 20. stoletju v prekmurskem knjižnem jeziku poleg verskih knjig ustvarili tudi številna posvetna tiskana besedila (učbenike in priročnike za šolsko rabo, strokovna in poljudna besedila, časopise, koledarje, leposlovna besedila), tako da je Prekmurje, ko je bilo po koncu 1. svetovne vojne pridruženo takratni Kraljevini SHS, v slovenski kulturni prostor stopilo z več kot 200-letnim književnim izročilom.

 Razstava »Ar tej naši vogrski Slovenov jezik od vsej drügi dosta tühoga i sebi lastivnoga ma« (avtor Franci Just) predstavlja najvidnejše dosežke tega književnega izročila – prvotiske, posnetke knjig in periodičnih tiskov, spremljajoče besedilo pa orisuje razvoj prekmurskega slovstva. Razstava »Prijatel – prvi prekmurski časopis« (avtorica Klaudija Sedar) predstavlja vsebino časopisa, ki je izhajal v letih 1875-1879, in njenega izdajatelja ter urednika Imreta Agustiča. Razstava »Književnik Feri Lainšček«, ki je plod sodelovanja med Knjižnico Velenje (avtorica Stanka Ledinek) in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota (avtorica Vesna Radovanovič), pa predstavlja literarni opus Ferija Lainščka.

 19:00 – 20:00 PESNIŠKO-GLASBENI RECITAL »POSLÜNTE, DA ESI PROSIM VAS, GOSPODA«
(RESTAVRACIJA HOTELA ZVEZDA)

 Dijaki in dijakinje Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota bodo izvedli pesniško-glasbeni recital, ki zajema tematski izbor prekmurske poezije od prve prekmurske pesmi Veršuš vandalici (Slovenska pesem) iz leta 1774 do narečne poezije sodobnih prekmurskih avtorjev. Recitirajo Maja Karničnik, Sara Horvat, Alen Buzeti; v glasbenem programu nastopajo Dorina Huić, Dominik in Mišo Kontrec, Klavdija Vrečič; izbor besedil: Franci Just, prof.; režija: Milan Vincetič, prof.

 PETEK, 25. 9. 2015

 9:00 – 12:00 OBISKI PISATELJEV NA ŠOLAH

 12:30 – 14:00 KOSILO
 (RESTAVRACIJA HOTELA ZVEZDA)

 15:00 – 18:00 SIMPOZIJ »NONSENS V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI«
(RESTAVRACIJA HOTELA ZVEZDA)

 Na simpoziju, ki ga tradicionalno organizira revija Otrok in knjiga in ga bo povezovala urednica revije prof. Darka Tancer Kajnih, bodo referenti Milan Dekleva, Jani Kovačič, Boštjan Gorenc Pižama, Miha Mohor, Igor Saksida, Barbara Simoniti in Peter Svetina osvetlili vprašanje nonsensa v mladinski književnosti.

 20:00 PRIREDITEV »ŠE POMNITE, OČESNIKI? – 20 LET OČESA BESEDE« IN SLAVNOSTNA VEČERJA
 (RESTAVRACIJA HOTELA ZVEZDA)

 SOBOTA, 26. 9. 2015

 9:00 – 17:00 OTOK LJUBEZNI
 (IŽAKOVCI)
 V GOSTEH PRI OBČINI BELITINCI
»OKO OTOKA-OTOK OČESA« – LITERARNA MATINEJA V POČASTITEV 300-LETNICE PRVE PREKMURSKE KNJIGE IN 20-LETNICE OČESA BESEDE