Odrasli

 

Kako postanem član?

 • Ob vpisu v knjižnico bodoči član predloži svoj osebni dokument in podpiše pristopno izjavo.
 • Ob vpisu je potrebno poravnati letno članarino ter strošek izdelave članske izkaznice. Cenik storitev
 • Mladostniki od 15. do 18. leta se lahko vpišejo samostojno, če predložijo svoj osebni dokument in podpišejo pristopno izjavo. S tem prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.
 • Mladostniki od 15. do 18. leta starosti so oproščeni plačila članarine in izdelave prve članske izkaznice.
 • Fizična oseba se lahko v knjižnico vpiše tudi prek spleta v programu Cobiss+, Moja knjižnica.
 • Članska izkaznica velja v vseh enotah Mariborske knjižnice, uporablja jo lahko le njen imetnik.
 • Članu, ki aktivira mobilno aplikacijo mCobiss, se v okviru aplikacije samodejno namesti članska izkaznica, ki je enakovredna fizični članski izkaznici.
 • Knjižnica vsako leto ob podaljšanju članstva preveri podatke člana.
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
 • Kratek vodič po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja
 • Cenik storitev

Do znižanih članarin so upravičeni:

 • študenti, ki predložijo potrdilo o vpisu, indeks ali študentsko izkaznico,
 • upokojenci z dokazilom o statusu upokojenca.

Plačila članarine so oproščeni:

 • osebe do 18. leta starosti,
 • brezposelne osebe, ki predložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, staro do 30 dni,
 • invalidi, ki predložjo dokazilo o invalidnosti,
 • osebe, ki živijo v težkih socialno-ekonomskih razmerah in predložijo dokazilo o pravici do prejemanja denarne socialne pomoči,
 • prosilci za mednarodno zaščito, ki predložijo izkaznico prosilca, izdano v RS,
 • dijaki nad 18 let, ki predložijo veljavno potrdilo o šolanju na srednješolski stopnji ali dijaško izkaznico z nalepko za tekoče šolsko leto.