Občine

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče–Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače–Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja Mariborska  knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj. Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici.