Občine

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče–Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače–Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja Mariborska  knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj. Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici.

Mestna občina Maribor

www.maribor.si/podrocje.aspx

Na voljo so informacije občinskih organov in služb. Med drugim lahko najdete tudi gradiva in zapisnike sej Mestnega sveta, sestavo Mestne uprave in podatke posameznih oddelkov, služb, zavodov, direkcij, Mestnega inšpektorata in Kabineta župana, proračune Mestne občine Maribor, informacije Inšpekcijske službe itd. Preko povezave do Upravne enote lahko dobite informacije o državljanstvu, pridobitvi osebnih dokumentov, registraciji vozil, gradbenih in lokacijskih dovoljenjih itd.