O reviji

50. obletnica revije Otrok in knjiga

Intervju z urednico revije Otrok in knjiga Darko Tancer Kajnih Revija v reviji Literatura št. 376

Revija Otrok in knjiga je edina strokovna revija v Sloveniji s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede. Leta 1977 se je prvotni zbornik preoblikoval v revijo z dvema številkama na leto, od leta 2003 pa izhajajo tri številke letno.
Revija je s svojim skrbno načrtovanim konceptom in vztrajnim delom uspela pridobiti za sodelovanje pomembne domače in tuje strokovnjake. S tehtnostjo svojih prispevkov je postala nepogrešljiva spremljevalka literarnih teoretikov, učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev, urednikov in študentov.

Navodila avtorjem

Med oblike dejavnosti revije sodi tudi organizacija simpozijev, okroglih miz in oblikovanje tematskih številk, s katerimi želimo podrobneje osvetliti posamezna strokovna vprašanja. Tako smo doslej pripravili posvetovanja o stripu, prevodni mladinski književnosti, kiču, tragičnem in komičnem v mladinski književnosti in perspektivah v mladinski književnosti in mnoga druga. Od leta 2004 pa skupaj z Mariborsko knjižnico izdajamo tudi monografske publikacije.

Letna naročnina (letno izzidejo 3 številke) na revijo Otrok in knjiga znaša 17 €, cena posamezne številke revije pa je 7, 50 €. Študentje in dijaki imajo pri nakupu posamezne številke revije ali celotnega letnika (letna naročnina) 50% popusta! Revije Otrok in knjiga lahko naročite preko elektronske naročilnice.

Od leta 2015 so vse številke revije Otrok in knjiga (razen tekočega letnika) dostopne tudi v el. obliki.

Oko besede in večernica

Spomladi leta 1996 sta Feri Lainšček in Franci Just revijo Otrok in knjiga povabila k sodelovanju pri novoustanovljenem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede. Jeseni istega leta je njuno Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc iz Murske Sobote program prvega srečanja že izpeljalo ob strokovni pomoči revije. Na prvem pripravljalnem sestanku smo se tudi dogovorili, da bomo skupaj ustanovili nagrado za mladinsko književnost. Za  uresničitev te naše zamisli (ki je v uredništvu revije tlela vrsto let) ima zasluge tudi Časopisno-založniško podjetje Večer, ki ga je Feri Lainšček premišljeno predlagal za sponzorja nagrade. Takratno vodstvo Večera pa je nagrado za sicer pomembno, a ne prestižno področje umetnosti na srečo znalo povezati s svojimi razvojnimi načrti. Prva večernica je zasijala  novembra 1997.

Leta 2006 je Večer na lastno pobudo postal še enakovreden (torej tretjinski) lastnik večernice, kar smo potrdili tudi z registracijo na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Zanimanje javnosti za mladinsko književnost je tudi zaradi večernice počasi, a vztrajno naraščalo. Rojevale so se nove nagrade (Moja najljubša knjiga, desetnica, nagrada za izvirno slovensko slikanico, zlate hruške), literarni festivali, sekcije, televizijske in radijske oddaje, časopisne rubrike in priloge, pa seveda novi, najpogosteje za mladinsko književnost specializirani literarni talenti. Večernica pa je svoj prvotni namen in pomen ohranila, saj je še vedno edina vseslovenska nagrada za najboljše izvirno mladinsko literarno delo preteklega leta.

Podelitev večernice je postala osrednji dogodek vsakoletnega OČESA BESEDE, ki se tradicionalno dogaja v Murski Soboti. Na tem strokovnem in družabnem srečanju ustvarjalcev slovenske mladinske književnosti, njenih strokovnih razlagalcev, književnih pedagogov, urednikov in knjižničarjev pa ima pomembno mesto tudi simpozij, ki ga vsebinsko pripravlja revija Otrok in knjiga. Pregled statističnih podatkov pove, da je vključno z letom 2017 na 22 simpozijih sodelovalo 185 referentov, od tega jih je samo nekaj čez 30 sodelovalo več kot enkrat (in samo pet avtorjev več kot petkrat). Simpozijsko gradivo je bilo objavljeno v 21 številkah revije, in sicer od številke 43 dalje. Večino simpozijev je ob pomoči  uredniškega odbora revije vsebinsko zasnovala in moderirala urednica revije Darka Tancer-Kajnih.

In še pregled simpozijev po obravnavanih temah: