Nagrade Kalanovega sklada 2007, 2011, 2017

Kalanov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarji leta 1974 v Ljubljani. Nagrade Kalanovega sklada prejmejo slovenski knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski in mednarodni ravni.

Nagrado Kalanovega sklada je leta 2011 za strokovno publikacijo Nabavna politika v splošnih knjižnicah prejela mag. Slavica Rampih, pomočnica direktorice in vodja oddelka za nabavo in obdelavo gradiva v Mariborski knjižnici. Nagrado so slavnostno podelili na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 20. - 22. oktobra 2011.
Utemeljitev podeljene nagrade Slavici Rampih

Nagrado Kalanovega sklada za obdobje 2005-2007 je prejela direktorica Mariborske knjižnice, Dragica Turjak za specialistično nalogo Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici.
Nagrade so slavnostno podelili na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 22. in 23. oktobra 2007.
Utemeljitev podeljene nagrade Dragici Turjak

Nagrado Kalanovega sklada je leta 2017 prejela dr. Sabina Fras-Popovič, vodja oddelka za knjižnično mrežo v Mariborski knjižnici za znanstveno monografijo Vodenje s poslanstvom : vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah.
Nagrado so slavnostno podelili na kongresu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 29. septembra 2017, v Olimju.