Nacionalni mesec skupnega branja '20 (NMSB 2020)

Nacionalni mesec skupnega branja '20 (NMSB 2020)

Spoštovani,

tudi letos med 8. septembrom in 11. oktobrom poteka NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA, ki je podprt z javno medijsko in plakatno komunikacijsko nacionalno akcijo Beremo skupaj. 

Na spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja so objavljeni dogodki s področja bralne kulture po vsej Sloveniji.  

Letošnji NMSB je povezan z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) in je na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Spodbuditi želimo vse partnerje in akterje, da še posebej izpostavijo dogodke, ki so namenjeni skupnemu branju in s tem obogatijo temo skupne akcije v okviru TVU z naslovom Beremo skupaj ­­– za znanje in za zabavo.