Nacionalni mesec skupnega branja '20 (NMSB 2020)

9

oktober

2020

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: otroci, mladi, odrasli

Nacionalni mesec skupnega branja '20 (NMSB 2020)

Tudi letos je med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA, ki je bil podprt z javno medijsko in plakatno komunikacijsko nacionalno akcijo Beremo skupaj. 
Na spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja so objavljeni dogodki s področja bralne kulture po vsej Sloveniji.  
Letošnji NMSB je bil povezan z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) in je na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Spodbuditi smo želeli tudi vse partnerje in akterje, da še posebej izpostavijo dogodke, ki so namenjeni skupnemu branju in s tem obogatijo temo skupne akcije v okviru TVU z naslovom Beremo skupaj ­­– za znanje in za zabavo.

Dogodki, s katerimi smo v Mariborski knjižnici obeležili Nacionalni mesec skupnega branja:

Intervju z vodjo Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici o Nacionalnem mesecu skupnega branja in branju nasploh.