Medknjižnična izposoja

Z medknjižnično izposojo Mariborska knjižnica svojim članom omogoča izposojo gradiva iz drugih knjižnic.

Knjižnično gradivo lahko naročite:

 •     prek e-servisa  Moja knjižnica ki je dosegljiv v elektronskem katalogu slovenskih knjižnic Cobiss/Opac,
 •     v  vseh enotah tako, da skupaj s knjižničarjem izpolnite obrazec za medknjižnično izposojo,
 •     naročilo posredujete na elektronski naslov: illsikmb@mb.sik.si.
 •     Obvestimo vas o uspešnosti naročila. 
 •     Po prejemu gradiva se morate s podpisom dobavnice obvezati, da boste gradivo vrnili v predpisanem roku.
 •     Če knjižnica, ki gradivo posoja, zahteva uporabo le-tega v čitalnici, bomo morali ta pogoj upoštevati.

Cena medknjižnične izposoje znaša 7 eur. (Cenik storitev)

Mariborska knjižnica v okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice zagotavlja brezplačno medknjižnično izposojo med knjižnicami na območju, kar pomeni, da je:

Pogoji brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike - člane knjižnic Štajerskega območja

Splošne knjižnice Štajerskega območja, tj. Mariborska knjižnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnica Lenart so ob finančni podpori Ministrstva za kulturo sklenile dogovor, po katerem med seboj zagotavljajo medknjižnično izposojo, ki je za končnega uporabnika brezplačna. Namen dogovora je prebivalcem na širšem štajerskem območju zagotoviti čim lažji dostop do zahtevnejšega knjižničnega gradiva in informacij.

Splošne knjižnice zagotavljajo za uporabnike brezplačno medknjižnično izposojo pod naslednjimi pogoji:

 • Uporabnik mora biti član splošne knjižnice, v kateri zahteva medknjižnično izposojo.
 • Brezplačna medknjižnična izposoja je mogoča za knjižnično gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne, kulturno-izobraževalne namene in za spodbujanje bralne pismenosti.
 • Splošna knjižnica, ki si gradivo izposoja za svojega člana, naročenega gradiva nima v svoji zbirki.
 • Stroški fotokopiranja po medknjižnični izposoji posredovanega gradiva se zaračunavajo skladno s cenikom knjižnice. Skenirane kopije se pošiljajo brezplačno po e-pošti.
 • Pogoje  izposoje in uporabe gradiva določa knjižnica, ki gradivo izposoja.
 • Če uporabnik izposojenega gradiva iz medknjižnične izposoje ne prevzame oz. ne vrne v predpisanem roku, je dolžan poravnati vse stroške po ceniku splošne knjižnice, ki mu je gradivo izposodila.

Splošne knjižnice se zavezujejo, da bo medknjižnični servis deloval nemoteno, vsak dan od ponedeljka do petka, in da bodo naročila medknjižnične izposoje realizirana v najkrajšem možnem času.