Medknjižnična izposoja

 

Mariborska knjižnica pa v okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice zagotavlja brezplačno medknjižnično izposojo med knjižnicami na območju, kar pomeni, da je:

  • v okviru te storitve mogoče naročiti gradivo, ki se uporablja v študijske, raziskovalne in kulturno-izobraževalne namene ter za spodbujanje bralne pismenosti in ki ga knjižnica, ki si gradivo izposoja za svojega člana, nima v svoji zbirki,
  • za člane Mariborske knjižnice brezplačna medknjižnična izposoja iz Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
  • za člane Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pa je brezplačna medknjižnična izposoja iz Mariborske knjižnice.

Knjižnično gradivo lahko naročite:

  •     prek e-servisa  Moja knjižnica ki je dosegljiv v elektronskem katalogu slovenskih knjižnic Cobiss/Opac,
  •     v  vseh enotah tako, da skupaj s knjižničarjem izpolnite obrazec za medknjižnično izposojo,
  •     naročilo posredujete na elektronski naslov: illsikmb@mb.sik.si.
  •     Postopek za izposojo knjig iz mariborskih knjižnic opravimo izjemoma, če knjižnice niso odprtega tipa.
  •     V kar najkrajšem času Vas bomo obvestili o uspešnosti naročila.
  •     Po prejemu gradiva se morate s podpisom dobavnice obvezati, da boste gradivo vrnili v predpisanem roku.
  •     Če knjižnica, ki gradivo posoja, zahteva uporabo le-tega v čitalnici, bomo morali ta pogoj upoštevati.

Cena medknjižnične izposoje znaša 7 eur na enoto gradiva. (Cenik storitev)

Kot članu Mariborske knjižnice vam po medknjižnični izposoji iz katerekoli slovenske knjižnice priskrbimo gradivo, ki ni na voljo v naši knjižnici ali knjižnicah na območju Maribora.