Lahko branje

Lahko branje - tako se imenujejo knjige in časopisi, ki jih lažje beremo in razumemo.

Lahko branje (angl. easy- to-read) so prirejena leposlovna in druga besedila, namenjena osebam, ki zaradi različnih razlogov težje berejo ali razumejo originalna besedila. Temeljijo na osnovni demokratični pravici, da ima »vsakdo pravico dostopa do kulture, literature in informacij v razumljivi obliki« (Smernice za lažje berljivo gradivo, 2007)
Vir: http://www.zbds-zveza.si/?q=node/152

Lahko branje je namenjeno:

  • osebam z motnjo v duševnem razvoju,
  • gluhim in naglušnim,
  • tujcem,
  • starejšim,
  • slabovidnim,
  • bralcem z disleksijo,
  • osebam z možganskimi poškodbami itd.

Dostopnost v enotah Mariborske knjižnice - Smernice za lažje berljivo gradivo KLIK

Dostopnost v enotah Mariborske knjižnice - Visoška kronika - KLIK

Dostopnost v enotah Mariborske knjižnice - Romeo in Julija - KLIK

Dostopnost v enotah Mariborske knjižnice - Naše zgodbe - KLIK
 

OGLEJTE SI ODDAJO O LAHKEM BRANJU