Kontaktne osebe

Mariborska knjižnica - uprava
Rotovški trg 2
2000 Maribor
Tajništvo:  t: 02/23 52 100, f: 02/23 52 127, tajnistvo@mb.sik.si   
Poslovna sekretarka: Sabina Prevorčič  

Mag. Klemen Brvar (direktor)    
t: 02/23 52 100
klemen.brvar@mb.sik.si    

Mag. Igor Černe (pomočnik direktorja)
t: 02/23 52 111
igor.cerne@mb.sik.si

Martina Rozman Salobir (projekti)
t: 02/23 52 132, 041 785 372
martina.rozman-salobir@mb.sik.si

Mag. Barbara Kovář (vodja Oddelka za razvoj)    
t: 02/23 52 135, 031 523 526
barbara.kovar@mb.sik.si    

Nina Lončar (vodja Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva)   
t: 02/ 23 52 133
nina.loncar@mb.sik.si    

Mag. Ana Pernat (vodja Oddelka za knjižnično mrežo)
t: 02/23 52 108
ana.pernat@mb.sik.si

Meta Blagšič (vodja Oddelka za dejavnosti, prireditve in promocijo)
t: 02/23 52 116
meta.blagsic@mb.sik.si

Boža Smogavec (vodja računovodstva)
t: 02/23 52 112
boza.smogavec@mb.sik.si

Dr. Andreja Erdlen (vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti)   
t: 02/ 23 52 129
andreja.erdlen@mb.sik.si   

Zora Lovrec Jagačič (vodja Službe za nabavo gradiva)    
t: 02/23 52 118
zora.lovrec@mb.sik.si    

Sandra Jesenek (vodja Službe za informacijsko dejavnost)   
t: 02/23 52 126
sandra.jesenek@mb.sik.si    

Nataša Konec (vodja Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje)    
t: 02/ 23 52 115
natasa.konec@mb.sik.si    

Dragana Lujić (vodja Razvojno analitične službe, premične zbirke knjižničnega gradiva)    
t: 02/23 52 117
dragana.lujic@mb.sik.si    

Anka Rogina (koordinatorica območnih nalog)    
t: 02/23 52 139
anka.rogina@mb.sik.si    

Mag. Nina Hriberšek Vuk (vodja Centra za domoznansko dejavnost, izdelava osebnih bibliografij za uporabnike)   
t: 02/ 23 52 109
nina.vuk@mb.sik.si    

Martina Magdič (prireditve in dejavnosti za odrasle)
t: 02/235 21 15
martina.magdic@mb.sik.si

Semir Atić (medknjižnična izposoja)
t: 02/235 21 02
semir.atic@mb.sik.si

Irena Sirk (informatik)    
t: 02/33 04 721
irenas.sirk@mb.sik.si    

Revija Otrok in knjiga
Glavna urednica: dr. Andreja Erdlen    
t: 02/23 52 129
andreja.erdlen@mb.sik.si   

Irena Sirk (pooblaščena oseba za varstvo podatkov)
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127
pooblascena.oseba@mb.sik.si