Kontaktne osebe

Mariborska knjižnica - uprava
Rotovški trg 2
2000 Maribor
Tajništvo:  t: 02/23 52 100, f: 02/235 21 27, tajnistvo@mb.sik.si   
Poslovna sekretarka: Sabina Prevorčič  


Dragica Turjak (direktorica)    
t: 02/23 52 100, 041 634 460; f: 02/235 21 27
dragica.turjak@mb.sik.si    

Martina Rozman Salobir (pomočnica direktorice)
t: 02/23 52 132, 041 785 372; f: 02/325 21 27
martina.rozman-salobir@mb.sik.si

Mag. Barbara Kovář (namestnica direktorice in vodja Oddelka za razvoj)    
t: 02/23 52 135, f: 02/235 21 27
barbara.kovar@mb.sik.si    

Mag. Slavica Rampih (vodja Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva)   
t: 02/ 23 52 111, f: 02/235 21 27
slavica.rampih@mb.sik.si    

Mag. Ana Pernat (vodja Oddelka za knjižnično mrežo)
t: 02/23 52 126, 041 239 211, f: 02/235 21 27
ana.pernat@mb.sik.si

Boža Smogavec (vodja uprave)
t: 02/23 52 112, f: 02/235 21 27
boza.smogavec@mb.sik.si

Dr. Sabina Fras Popović (vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti)   
t: 02/ 23 52 129, f: 02/235 21 27
sabina.fras-popovic@mb.sik.si    

Zora Lovrec Jagačič (vodja Službe za nabavo gradiva)    
t: 02/23 52 118, f: 02/235 21 27
zora.lovrec@mb.sik.si    

Maja Logar (vodja Službe za mlade bralce)    
t: 02/23 52 116, f: 02/235 21 27
maja.logar@mb.sik.si    

Sandra Jesenek (vodja Službe za informacijsko dejavnost)   
t: 02/23 52 126, f: 02/235 21 27
sandra.jesenek@mb.sik.si    

Nataša Konec (vodja Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje)    
t: 02/ 23 52 115, f: 02/23 52 127
natasa.konec@mb.sik.si    

Dragana Lujić (vodja Razvojno analitične službe, premične zbirke knjižničnega gradiva)    
t: 02/23 52 117, f: 02/235 21 27
dragana.lujic@mb.sik.si    

Anka Rogina (koordinatorica območnih nalog)    
t: 02/23 52 139, f: 02/235 21 27
anka.rogina@mb.sik.si    

Mag. Nina Hriberšek Vuk (izdelava osebnih bibliografij za uporabnike, koordinacija domoznanstva, regijska urednica portala Kamra)    
t: 02/ 23 52 121, f: 02/23 52 127
nina.vuk@mb.sik.si    

Irena Sirk (informatik)    
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127
irenas.sirk@mb.sik.si    

Darka Tancer-Kajnih (glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga)    
t: 02/23 52 107, 040 550 506, f: 02/235 21 27
darka.tancer-kajnih@mb.sik.si    

Robert Kereži (tajnik revije Otrok in knjiga)    
t: 02/23 52 108, 041/848 666, f: 02/235 21 27
robert.kerezi@mb.sik.si 

Irena Sirk (pooblaščena oseba za varstvo podatkov)
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127
pooblascena.oseba@mb.sik.si