Kontaktne osebe

Mariborska knjižnica - uprava
Rotovški trg 2
2000 Maribor
Tajništvo:  t: 02/23 52 100, f: 02/23 52 127, tajnistvo@mb.sik.si   
Poslovna sekretarka: Sabina Prevorčič  


Dragica Turjak (direktorica)    
t: 02/23 52 100, 041 634 460; f: 02/23 52 127
dragica.turjak@mb.sik.si    

Martina Rozman Salobir (pomočnica direktorice)
t: 02/23 52 132, 041 785 372; f: 02/23 52 127
martina.rozman-salobir@mb.sik.si

Mag. Barbara Kovář (namestnica direktorice in vodja Oddelka za razvoj)    
t: 02/23 52 135, f: 02/23 52 127
barbara.kovar@mb.sik.si    

Nina Lončar (vodja Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva)   
t: 02/ 23 52 111, f: 02/23 52 127
nina.loncar@mb.sik.si    

Mag. Ana Pernat (vodja Oddelka za knjižnično mrežo)
t: 02/23 52 108, f: 02/23 52 127
ana.pernat@mb.sik.si

Meta Blagšič (vodja Oddelka za dejavnosti, prireditve in promocijo)
t: 02/23 52 116, f: 02/23 52 127
meta.blagsic@mb.sik.si

Boža Smogavec (vodja uprave)
t: 02/23 52 112, f: 02/23 52 127
boza.smogavec@mb.sik.si

Dr. Sabina Fras Popović (vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti)   
t: 02/ 23 52 129, f: 02/23 52 127
sabina.fras-popovic@mb.sik.si    

Zora Lovrec Jagačič (vodja Službe za nabavo gradiva)    
t: 02/23 52 118, f: 02/23 52 127
zora.lovrec@mb.sik.si    

Sandra Jesenek (vodja Službe za informacijsko dejavnost)   
t: 02/23 52 126, f: 02/23 52 127
sandra.jesenek@mb.sik.si    

Nataša Konec (vodja Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje)    
t: 02/ 23 52 115, f: 02/23 52 127
natasa.konec@mb.sik.si    

Martina Magdič (prireditve in dejavnosti za odrasle)
t: 02/235 21 15, f: 02/23 52 127
martina.magdic@mb.sik.si

Dragana Lujić (vodja Razvojno analitične službe, premične zbirke knjižničnega gradiva)    
t: 02/23 52 117, f: 02/23 52 127
dragana.lujic@mb.sik.si    

Anka Rogina (koordinatorica območnih nalog)    
t: 02/23 52 139, f: 02/23 52 127
anka.rogina@mb.sik.si    

Mag. Nina Hriberšek Vuk (vodja Centra za domoznansko dejavnost, izdelava osebnih bibliografij za uporabnike)   
t: 02/ 23 52 109, f: 02/23 52 127
nina.vuk@mb.sik.si    

Irena Sirk (informatik)    
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127
irenas.sirk@mb.sik.si    

Darka Tancer-Kajnih (glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga)    
t: 02/23 52 107, 040 550 506, f: 02/23 52 127
darka.tancer-kajnih@mb.sik.si    

Robert Kereži (tajnik revije Otrok in knjiga)    
t: 02/23 52 108, 041/848 666, f: 02/23 52 127
robert.kerezi@mb.sik.si 

Irena Sirk (pooblaščena oseba za varstvo podatkov)
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127
pooblascena.oseba@mb.sik.si