Kontaktne osebe

Mariborska knjižnica - uprava
Rotovški trg 2
2000 Maribor
Tajništvo:  t: 02/23 52 100, f: 02/23 52 127, tajnistvo@mb.sik.si   
Poslovna sekretarka: Sabina Prevorčič  

Mag. Klemen Brvar (direktor)    
t: 02/23 52 100
Mag. Igor Černe (pomočnik direktorja)
t: 02/23 52 111
Martina Rozman Salobir (projekti)
t: 02/23 52 132, 041 785 372
Mag. Barbara Kovář (vodja Oddelka za razvoj)    
t: 02/23 52 135, 031 523 526
Nina Lončar (vodja Oddelka za nabavo in obdelavo gradiva)   
t: 02/ 23 52 133
Mag. Ana Pernat (vodja Oddelka za knjižnično mrežo)
t: 02/23 52 108
Meta Blagšič (vodja Oddelka za dejavnosti, prireditve in promocijo)
t: 02/23 52 116
Boža Smogavec (vodja računovodstva)
t: 02/23 52 112
Dr. Andreja Erdlen (vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti)   
t: 02/ 23 52 129
Zora Lovrec Jagačič (vodja Službe za nabavo gradiva)    
t: 02/23 52 118
Sandra Jesenek (vodja Službe za informacijsko dejavnost)   
t: 02/23 52 126
Nataša Konec (vodja Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje)    
t: 02/ 23 52 115 
Dragana Lujić (vodja Razvojno analitične službe, premične zbirke knjižničnega gradiva)    
t: 02/23 52 117
Anka Rogina (koordinatorica območnih nalog)    
t: 02/23 52 139
Mag. Nina Hriberšek Vuk (vodja Centra za domoznansko dejavnost, izdelava osebnih bibliografij za uporabnike)   
t: 02/ 23 52 109
Martina Magdič (promocija)
t: 02/235 21 15
Semir Atić (medknjižnična izposoja)
t: 02/235 21 02
Irena Sirk (informatik)    
t: 02/33 04 721
Revija Otrok in knjiga
Glavna urednica: dr. Andreja Erdlen    
t: 02/23 52 129
Irena Sirk (pooblaščena oseba za varstvo podatkov)
t: 02/33 04 721, f: 02/23 52 127