Univerza za tretje življenjsko obdobje - Knjižnični cikel 2021/2022 - INFORMATIVNI VPIS

Spoštovane članice in člani Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje!

Obveščamo vas o odločitvah, ki jih je sprejela Mariborska knjižnica na osnovi trenutnega epidemiološkega stanja in sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja okužb. A ne samo trenutno stanje, tudi napovedana selitev Knjižnice Rotovž na nadomestno lokacijo v Trgovski center City nas je prisilila, da smo za letošnje leto uporabili drugačen koncept delovanja Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje. Nadomestne prostore dobi tudi naša univerza. Lokacija novih prostorov bo na Slovenski ulici 40, kjer bomo v uporabo dobili štiri učilnice. Zaenkrat še vedno ni znano, če bodo učilnice pripravljene do oktobra. Zaradi vseh faktorjev zamikamo pričetek študijskega leta v mesec november, če nam bo to omogočeno. V nasprotnem primeru bomo z delom pričeli januarja 2022.

  • Informativni vpis v Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje bo potekal v tednu od ponedeljka, 27. septembra, do petka, 1. oktobra 2021, med 10. in 12. uro v prostorih Čitalnice na Rotovškem trgu v Mariboru. 
  • Vpis oziroma obisk ali vodenje dejavnosti v okviru Knjižničnega cikla je možen le ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (PCT) in nošenju zaščitne maske. Izpolnjevanje pogoja bomo vsakič preverjali, saj kot izobraževalna institucija podpiramo ukrepe stroke in jih tudi dosledno izvajamo.
  • Prilagamo Prijavnico za Knjižnični cikel, ki si jo lahko natisnete in obkrožite, v katero študijsko skupino se želite vključiti. Informacije o skupinah boste prejeli naknadno, ko bomo vpisali vse udeležence. Če ste v tednu vpisa odsotni, lahko prijavnico oddate v katerikoli enoti Mariborske knjižnice ali jo pošljete v elektronski obliki.
  • Če ste bili član Knjižničnega cikla že lansko študijsko leto, se vam prispevek, ki ste ga vplačali (15€) prenese v letošnje leto. Ob vpisu tako poravnate samo članarino za knjižnico, ki znaša 10€. Poravnavo lahko opravite tudi brez obiska knjižnice na TRR Mariborske knjižnice SI56 0127 0603 0372 772 pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo namena  in referenco - številko izkaznice. Novovpisani udeleženci Knjižničnega cikla poravnate prispevek v višini 15€ in članarino za knjižnico v višini 10€. Pogoj za vključitev v Knjižnični cikel je članstvo v Mariborski knjižnici.
  • Prijavite se lahko tudo prek spletne strani, kjer vam je na voljo E-PRIJAVNICA. Novi člani lahko plačilo prispevka 15€ poravnate s plačilnim nalogom (primer plačilnega naloga). na pošti, banki... (povezava do Bank@Net)
  • Programske knjižice v standardni obliki letos ne bo, saj bomo program z mentorji prilagajali sproti in bo odvisen od ukrepov v tistem času. Urnik srečanj študijskih skupin načeloma ostaja nespremenjen, spremenila se bo samo lokacija.
  • Skupine, ki so v lanskem študijskem letu izvajale srečanja preko aplikacije zoom, lahko s svojim delom nadaljujejo v tej obliki. V teh časih je zagotovo prednost učenja na daljavo saj interakcija mentor – slušatelj deluje kljub zaprtim vratom. Mariborska knjižnica je za potrebe Knjižničnega cikla zagotovila dostop z geslom, je pa potrebna predhodna prijava za rezervacijo aplikacije. Prosim, da mi vašo odločitev sporočite na elektronski naslov natasa.konec@mb.sik.si.
  • Priporočila glede skupin, kjer odkrivate Slovenijo: Srečanja se skrajšajo na 60 minut, strokovne ekskurzije se ne izvajajo, omeji se vpis. Zaradi že znanih razmer, žal, ne bo možen tako številčen vpis kot je bila praksa v prejšnjih letih.
  • Mesečna srečanja bomo izvajali v Sodnem stolpu, po programu, ki ga bomo ustvarjali sproti. Prvo srečanje bo v torek, 19. oktobra, ob 17. uri, ko bomo gostili dr. Jernejo Ferlež s predavanjem Maribor skozi etnološke oči.  V primeru, da se vladni semafor ukrepov spremeni in srečanj v živo ne bo mogoče izvesti, bomo srečanja prenesli v digitalno okolje, preko spletne aplikacije zoom. Za udeležbo na predavanjih bodo potrebne predhodne prijave na elektronski naslov prireditve.odrasli@mb.sik.si ali po telefonu 02/23 52 115.
  • Za udeležence Knjižničnega cikla bomo izvedli izobraževanja o uporabi spletne aplikacije ZOOM (računalnik in telefon) v sredo, 13. oktobra, ob 10. uri ter informacijsko opismenjevanje – uporaba Knjižnice s kavča, Biblos (izposoja elektronskih knjig) v sredo, 20. oktobra, ob 10. uri. Izobraževanja so navedena tudi na prijavnici. Prosim, da označite, če se jih imate namen udeležiti.

Letošnje leto bi lahko praznovali že 30 let delovanja Knjižničnega cikla. Virus nas je prikrajšal za leto in pol druženja, kar pa ne velja za skupine, ki so svoje delo nadaljevale v digitalnem okolju. Zagotovo pa bomo jubilej obeležili, takoj ko bo to mogoče.

Vabimo vas, da se nam pridružite ali na srečanjih študijskih krožkov ali na mesečnih srečanjih.