Knjižnice, združenja knjižnic

Portal slovenskih splošnih knjižnic. Združenje splošnih knjižnic Slovenije

https://www.knjiznice.si

Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic. Na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. Njegov namen je približati knjižnične storitve vsakomur, promovirati dejavnosti splošnih knjižnic in nuditi informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.

Združenje splošnih knjižnic je organizacija, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

www.zbds-zveza.si

ZBDS je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.