Knjižnice, združenja knjižnic

Združenje splošnih knjižnic Slovenije

zdruzenje-knjiznic.si

Združenje splošnih knjižnic je organizacija, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

www.zbds-zveza.si

ZBDS je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.