Knjižnica Tabor

Knjižnica Tabor je namenjena odraslim ljubiteljem branja od 15. leta naprej in predstavlja osrednji kulturni prostor Mestne četrti Magdalena. Skrbi za širjenje bralne kulture in dostop do informacij na različnih medijih.

V prijetni čitalnici Knjižnice Tabor lahko brezplačno prebirate knjige iz bogate zbirke leposlovja, poljudnoznastvene in strokovne literature, dnevne časopise in revije, uporabljate računalnike in internet ter obiskujete prireditve in razstave.

Če si želite knjige, časopise in revije, gradivo iz AV zbirke, zemljevide in druga knjižnična gradiva izposoditi na dom ali uporabljati spletne elektronske baze na daljavo, se morate v knjižnico včlaniti. Ob vpisu v knjižnici ali preko spleta se obvežete, da boste ob obisku knjižnice in s knjižničnim gradivom ravnali v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

Članstvo v knjižnici velja leto dni, praviloma s plačilom letne članarine. Strošek oz. višina letne članarine je določen v ceniku. Plačila članarine so po zakonu oproščeni mladi do 18. leta in brezposelne osebe ob predložitvi veljavnega dokazila. Oprostitev članarine lahko z veljavnim dokazilom uveljavljajo tudi drugi člani, ki so določeni v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja.

Ob vpisu dobite izkaznico, ki je neprenosljiva, z njo si lahko izposojate gradivo v vseh enotah Mariborske knjižniceelektronske knjige na portalu Biblos in zvočne knjige. Priporočamo vam uporabo virtualne knjižnice Slovenije COBISS (Cobiss+ za iskanje gradiva, Moja knjižnica, mCobiss na mobilnih napravah).

Za podaljšanje roka izposoje uporabljajte program Cobiss +, Moja knjižnicamCobiss ali pokličite v katero koli našo enoto.  

Omogočamo tudi izposojo gradiva po pošti.

Prireditve in dejavnosti, ki jih pripravljamo za vas, so pogosto povezane s knjigo in najpogosteje s tematsko razstavo, ki vas nagovori ob vhodu v knjižnico. Vse dogodke, prireditve in dejavnosti najdete v Skoviku, ki prinaša vsebinski in časovni pregled dogajanja v Mariborski knjižnici. V Knjižnici Tabor sodelujemo v projektu Rastem s knjigo za srednješolce, izvajamo servis Izposoja v bolnišnico ter izvajamo različne oblike informacijskega opismenjevanja.

V Knjižnici Tabor se lahko srečate s prijatelji, sošolci ali uživate in se sprostite ob branju, brskate po internetu in elektronskih virih, dostopnih v prostorih knjižnice. Brezplačno lahko uporabljate računalnik in skenirate, nudimo vam tudi fotokopiranje knjižničnega gradiva. Dokumente lahko natisnete, izpise in fotokopije obračunamo po veljavnem ceniku.

Vabimo vas po nova znanja, spretnosti in nove zgodbe. Dostop do učenja ali dela, potopitve v zgodbo in do sprostitve je enostaven, Knjižnica Tabor pa prijeten prostor srečevanja in združevanja.

Dvorakova 3, 2000 Maribor

Vodja enote: Desanka Tavčar
Telefon: 02/330 47 20
E-pošta: enota.kt@mb.sik.si
Odprto (sept.-jun.): pon., sre. 13-19; pet. 10-15
Dostop do spleta prek WI-fi.