Knjižne izdaje Mariborske knjižnice in revije Otrok in knjiga

8

februar

2006

Splet znanja in domišljije

20

september

2005

Saksida, Igor : Bralni izzivi mladinske književnosti

Domžale: Izolit, Maribor: Mariborska knjižnica: revija Otrok in knjiga, 2005, 216 strani. | več...

Saksida, Igor : Bralni izzivi mladinske književnosti

1

marec

2004

Kobe, Marjana: Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem : 1778 - 1850

Maribor : Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga, 2004. Cena: 15,86 EUR | več...

Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem : 1778 - 1850