Kje najpogosteje pridobite informacije o poslovanju Mariborske knjižnice v izrednih razmerah?

na Facebooku Mariborske knjižnice
6
10.0%
na spletni strani Mariborske knjižnice
41
68.3%
v E-obvestilih Mariborske knjižnice
8
13.3%
v drugih medijih (časopisi, TV, radio)
1
1.7%
od prijateljev in znancev
3
5.0%
pokličem v knjižnico
1
1.7%

Število glasov: 60