Kje najpogosteje pridobite informacije o poslovanju Mariborske knjižnice v izrednih razmerah?

na Facebooku Mariborske knjižnice
6
10.5%
na spletni strani Mariborske knjižnice
39
68.4%
v E-obvestilih Mariborske knjižnice
8
14.0%
v drugih medijih (časopisi, TV, radio)
1
1.8%
od prijateljev in znancev
2
3.5%
pokličem v knjižnico
1
1.8%

Število glasov: 57