Kje najpogosteje pridobite informacije o poslovanju Mariborske knjižnice v izrednih razmerah?

na Facebooku Mariborske knjižnice
2
14.3%
na spletni strani Mariborske knjižnice
11
78.6%
v E-obvestilih Mariborske knjižnice
0
0.0%
v drugih medijih (časopisi, TV, radio)
1
7.1%
od prijateljev in znancev
0
0.0%
pokličem v knjižnico
0
0.0%

Število glasov: 14