Katerega od navedenih elektronskih virov najpogosteje uporabljate za iskanje informacij?

PressReader
0
0.0%
EbscoHost
0
0.0%
IusInfo
0
0.0%
Tax_Fin_Lex
0
0.0%
Večer - arhiv
1
11.1%
Encyclopedia Britannica
4
44.4%
Poslovni splet GVIN
0
0.0%
Uradni list RS online
0
0.0%
Nobenega od navedenih
4
44.4%
Elektronskih virov ne uporabljam
0
0.0%

Število glasov: 9