Kako smo se imeli

17

september

2019

Karol Glaser - Janko Glazer - domoznanski pomenki v Knjižnici Hoče, september 2019 (Foto Nina Hriberšek Vuk)

17

maj

2018

Domoznanski pomenki v Mariborski knjižnici: Glažute in steklarstvo na Pohorju, Knjižnica Lovrenc na Pohorju, maj 2018. Z desne: dr. Valentina Bevc Varl, mag. Matjaž Grahornik, Gorazd Osrajnik (Foto arhiv Mariborske knjižnice)

17

maj

2017

Domoznanski pomenki v Knjižnici Pekre. Nadvojvoda Janez in Meranovo. Z leve:  Peter Kramer., Franjo Šauperl in dr. Franci Pivec (Foto Anka Rogina, maj 2017)

21

marec

2017

Anton Jehart. Posvet in razstava v Knjižnici Janka Glazerja Ruše (Foto Aleš Šopinger, marec 2017)

5

maj

2016

Falski grofje Zabeo in njihove knjige

Poznate falsko gospoščino in z njo povezane zgodbe? Tokrat so bili v ospredju grofje Zabeo... | več...

Lokacija: Knjižnica Janka Glazerja Ruše

Tip prireditve: Domoznanski pomenki

Ciljna skupina: odrasli

Domoznanski pomenki. Falski grofje Zabeo in njihove knjige. Knjižnica Janka Glazerja Ruše. Aleksander Veronik, Matjaž Grahornik in Vili Rezman, maj 2016 (Foto Gregor Rezman, 2016)