Jenče, Ljoba: Sedi k meni, povem ti eno pravljico

5

marec

2007

Datum: marec 2007

Izšel je zbornik in prvi priročnik pripovedovanja ljudskih pravljic pri nas. 
V knjigi se predstavijo priznana pripovedovalka pravljic Ljoba Jenče in številni dragoceni avtorji, ki oblikujejo naš duhovni prostor : Alenka Goljevšček, Marko Terseglav, Monika Kropej, Igor Cvetko, Marjeta Cerar, Tilka Jamnik, Mira Kliček, Breda Zupančič, Drago Kunej ,Bernarda Rakar, Nadja Lazar, Ivana Indjin, Neža Rojko, Zdenka Gajser, Marko Pogačnik, Bojana Rogelj, Maja Megla, Saša Pavček.
Vsebina je namenjena ohranjanju slovenskega izročila in prinaša sporočila prvega simpozija pravljičarjev na Kozjaku, praktične napotke pripovedovalcem in besedila starih slovenskih pravljic.
Knjiga je nastajala pod varstvom bibliotekark Mariborske knjižnice.
Založila jo je Mariborska knjižnica s pomočjo Ministrstva za kulturo.