Izposoja v čitalnico

 

Gradivo, ki ga lahko uporabljate samo v prostorih knjižnice:

  • zbirka čitalniškega gradiva z oznako Č,
  • zbirka arhivskih slikanic z oznako A,
  • leposlovno gradivo študijske zbirke mladinske književnosti in knjižničarstva z oznako Š,
  • v Čitalnici 3 zadnje številke dnevnikov, tednikov in mesečnikov ter zadnja številka drugih naslovov serijskih publikacij, ki izhajajo redkeje,
  • zadnje številke serijskih publikacij v vseh ostalih enotah Mariborske knjižnice.