Igralnice

Če ne obiskuješ vrtca in še ne hodiš v šolo, povabi babico ali katerega drugega odraslega spremljevalca k nam na igralnico.

Srečujemo se vsak petek, ob 10. uri, v Pionirski knjižnici Rotovž  in Pionirski knjižnici Nova vas

V pravljičnih sobah bosta obiskovala pravljične svetove, razprostirala domišljijo v ustvarjanju umetnin, listala po čudežnih knjigah, spoznavala prijazne prijatelje in se igrala z nenavadnimi igračami iz zbirke igrač  v Pionirski knjižnici Nova vas.