Hokejska bralna postava - zaključeno

Hokejska bralna postava
Združenje splošnih knjižnic Slovenije je leta 2019 podelilo Mariborski knjižnici za projekt Hokejska bralna postava nagrado za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za uvedbo inovativne storitve za uporabnike. Podelitev je bila na osrednji prireditvi ob tednu splošnih knjižnic v sredo, 20. novembra 2019 v dvorani Instituta informacijskih znanosti.

Šport in branje imata veliko več skupnega, kot je videti na prvi pogled. Za oboje je potrebna koncentracija, predanost in predvsem osebno zanimanje. V Mariborski knjižnici smo se leta 2015 odločili razviti nekoliko drugačen pristop k spodbujanju bralne kulture med prebivalci našega okoliša. Mladostniki so bili za nas poseben izziv, zato smo želeli preko osebnega pristopa pri njih vzpostaviti najprej naklonjen odnos do branja in knjige, nato pa jih za oboje še navdušiti. Branje knjig smo jim želeli predstaviti kot izbiro in ne obvezo, torej smo v ospredje postavili spodbujanje branja in vključevanju knjig v vsakdanje življenje. Mladostnike vedno želimo prepričati, da je branje čudežno potovanje ter pri njih ozavestiti njegov pomen za razvijanje kognitivnih sposobnosti.

Sezona 2019/2020. Nadaljevanje aktivnosti spodbujanja branja in razvijanja bralne pismenosti: v selekciji U13 (25 otrok, starih med 11. in 13. let), v selekciji U15 (10 otrok, starih med 12. in 15. let), v selekciji U17 in U19 (20 otrok, starih med 15. in 19. let).

 • Pri selekciji otrok U13 in selekciji otrok u15 sodelovanje poteka z metodo bralnega kluba. Bralni klub se dogaja na avtobusu, saj spremljamo otroke na hokejske tekme na gostovanja. Na avtobusu prebiramo knjige, spoznavamo strukture zgodbe, bogatimo besedni zaklad, širimo splošno razgledanost. Na avtobusu ni v ospredju pogovor o prebranem, kar je značilno za večino običajnih bralnih klubov, temveč je poudarek na glasnem skupnem branju. Skupno branje sproža več pozitivnih učinkov in ima večji domet sprememb kot tiho individualno branje.
 • Pri mladostnikih v selekciji U17 in U19 s pomočjo izbrane literature mladim športnikom predstavljanmo naslednje vsebine: samospoštovanje, samopodoba, upravljanje z jezo, miselni procesi, notranja motivacija, odgovornost zase, komunikacija (verbalna, neverbalna, paraverbalna), čustvena inteligenca. Delo z mladostniki v selekcijah U17 in U19 poteka z metodo bralnega kluba, ki smo jo prilagodili potrebam udeležencev. V ospredju ni pogovor o prebranem, temveč glasno branje in sporočilo branja. Trajanje posameznega srečanja je 45 minut. Vključeno je v redni program treningov. Na teh srečanjih so po potrebi prisotni tudi trenerji. Večina srečanj je umeščena v sklop priprav na novo tekmovalno sezono, torej v mesecu avgustu in septembru. Med tekmovalno sezono so ta srečanja v program treningov umeščena enkrat na teden.
 • Pri selekciji U13 spremljajo otroke na gostovanja pogosto tudi starši. Zanje pripravljamo priporočilni seznam strokovne in leposlovne literature, ki ga bodo staršem posredovali trenerji, dostopen bo tudi na spletni strani knjižnice in kluba. Za objave na družbenih omrežjih smo izbrali Instagram. Seznam literature bo objavljen pod sloganom #športajmoinberimo.
 • Otroci, starši in trenerji so se udeležili v Mariborski knjižnici projekcije filma POT NAVZGOR (2017) v sklopu cikla ruskega filma. Udeležba mladincev in trenerjev na dogodku, ki ga knjižnica pripravlja v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v sklopu Evropskega tedna športa. Šli smo v Beljak na tekmo... Pri selekcijah, kjer so v ekipe vključeni tudi otroci, tujci, bomo prek literature vzpostavili spoznavanje slovenščine kot tujega jezika.
 • 8. februarja smo potovali na tekmo v Celovec.
 • Junija 2020 smo risali stripe.
 • Zaključek Hokejske bralne postave za sezono 2019/2020

PRETEKLE SEZONE:

 • Sezona 2015/2016. Mariborska knjižnica je ob sodelovanju s Hokejsko drsalnim klubom (HDK) Maribor Lisjaki v šolskem letu 2015/2016, ki sovpada s hokejsko sezono, pripravila za člane selekcije U12 (starost fantov in dekleta do 12. leta starosti) dopolnitev športnega programa v klubu. Sodelovanje smo poimenovali Hokejska bralna postava, projekt je potekal pod strokovnim vodstvom dr. Sabine Fras Popović, višje bibliotekarske svetovalke. Poglejte, kaj se je dogajalo v sezoni 2015/2016
 • Sezona 2016/2017 - nadaljevanje sodelovanja pri projektu Hokejska bralna postava. Namen je ostal nespremenjen: fantom v starosti od 9 do 13 let smo želeli ponuditi kakovosten način preživljanja časa na organizirani poti do prizorišča tekem državnega prvenstva pod okriljem Hokejske zveze Slovenije.  Poglejte, kaj se je dogajalo v sezoni 2016/2017
 • Sezona 2017/2018 - nadaljevanje sodelovanja pri projektu Hokejska bralna postava. V četrtek, 18. maja 2017 smo skupaj s člani Hokejskega drsalnega kluba Lisjaki predstavili projekt Hokejska bralna postava na strokovnem srečanju z naslovom Knjižničar knjižničarju - Dan dobrih praks v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Oglejte si posnetek predstavitve. Meseca junija 2018 smo v v Knjižnici Nova vas pripravili razstavo fotografij selekcij U12 in U14 iz pretekle sezone. Več o tem...
 • Sezona 2018/2019. Mariborska knjižnica je v sodelovanju s Hokejskim klubom Maribor 15. septembra 2018 pričela četrto sezono Hokejske bralne postave. V tej sezoni bomo brali v dveh selekcijah, in sicer U 12 in U14. Poglejte, kaj se je dogajalo v sezoni 2018/2019

Hokejska bralna postava se predstavi. Avtorica posnetka s podelitve: Ajda Samec

POSNETEK CELOTNE PRIREDITVE in podelitve