Simpozij: Etika v mladinski književnosti. Oko besede 2000

17

november

2000

Tip prireditve: Simpozij

Ciljna skupina: odrasli

V Murski Soboti je od 17. do 18. novembra 2000 potekalo tradicionalno srečanje slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE. Organizator srečanja je Mestna občina Murska Sobota, izvajalec pa Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc (Feri Lainšček in Franci Just) in revija Otrok in knjiga, ki vsako leto pripravi strokovni del srečanja. Okroglo mizo Etika v mladinski književnosti, je vodil  Igor Saksida. Z referati so se predstavili Polonca Kovač, Slavko Pregl, Bogdan Novak, France Prosnik, Vasja Cerar in Igor Saksida.

Mnenja udeležencev o tej zelo široki temi so se močno razhajala (najbolj o tezi, da naloga umetnosti ni zgolj zanimivo in verno odslikavanje stvarnosti), vendar je prevladalo prepričanje, da so vprašanja o etiki nedvomno tesno povezana s samim bistvom  mladinske književnosti.