Elektronski viri

  • Za dostop do e-virov PressReader, Tax-Fin-Lex, EBSCOHost, VEČER-arhiv, Encyclopedia Britannica, IUS/INFO, FinD-INFO, IUS/INFO.HR po kliku na PRIJAVA izberete kraj svoje knjižnice, vpišete št. članske izkaznice in geslo, ki je identično geslu za Mojo knjižnico. Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov informacijskih virov. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili Pravilnika o delu z uporabniki posamezne knjižnice. Informacijski viri so namenjeni samo vaši osebni rabi in jih ni dovoljeno uporabljati za službene in druge potrebe. Do zgoraj navedenih virov lahko dostopate tudi od doma, iz šole, službe, pisarne...
  • Prost dostop do slovarskega spletišča Fran, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih ter do slovarja sopomenk sodobne slovenščine.
  • Dostop do e- virov Ebonitete.si, Dnevnik, Spletno Delo, Finance, Poslovni splet GV IN, Sodobna pedagogika, Spletni portal Adma, Uradni list RS online in Knjižničarske novice je možen samo v knjižnici, kjer vam dodelimo uporabniško ime in geslo za dostop.
  • Prost dostop do e-virov z glasbeno tematiko: Naxos, Musopen in Cantorion

Naxos Music Library - NOVA PONUDBA

https://www.naxos.com

Naxos Music Library je najobsežnejša baza klasične glasbe, ponuja pa tudi poslušanje zabavne glasbe, jazza in etno glasbe. Dostopamo lahko do več kot 1.700.000 posnetkov, angleškega slovarja glasbenih izrazov, krajših opisov o delu in življenju večine skladateljev in izvajalcev ter promocijskih posnetkov. Iščemo lahko po naslovu CD-ja, izvajalcih, skladateljih, časovnem obdobju in novostih.
Jezik: angleščina

Musopen - NOVA PONUDBA

https://musopen.org

Museopen baza nam omogoča splošno iskanje po glasbenem katalogu in notnih zapisih ter napredno iskanje po skladatelju, izvajalcu, instrumentu, časovnem obdobju ter oblikah skladb. Dostopamo tudi do celotnih notnih zapisov z možnostjo prenosa datotek.
Jezik: angleščina

Cantorion - NOVA PONUDBA

cantorion.org

Cantorion baza nam nudi osnovno in napredno iskanje notnih zapisov po različnih kriterijih (skladatelji, instrumenti, zvrsti glasbe, božične pesmi, državne himne idr.). Dodan je tudi zvočni zapis. Sledimo lahko tudi napovedim raznih koncertov in prenesemo vaje za različne zvrsti glasbe.
Jezik: slovenščina in ostali svetovni jeziki