Elektronski viri

  • Za dostop do e-virov PressReader, Tax-Fin-Lex, EBSCOHost, VEČER-arhiv, Encyclopedia Britannica, IUS/INFO, FinD-INFO, IUS/INFO.HR po kliku na PRIJAVA izberete kraj svoje knjižnice, vpišete št. članske izkaznice in geslo, ki je identično geslu za Mojo knjižnico. Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov informacijskih virov. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili Pravilnika o delu z uporabniki posamezne knjižnice. Informacijski viri so namenjeni samo vaši osebni rabi in jih ni dovoljeno uporabljati za službene in druge potrebe. Do zgoraj navedenih virov lahko dostopate tudi od doma, iz šole, službe, pisarne...
  • Prost dostop do slovarskega spletišča Fran, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih ter do slovarja sopomenk sodobne slovenščine.
  • Dostop do e- virov Ebonitete.si, Dnevnik, Spletno Delo, Finance, Poslovni splet GV IN, Sodobna pedagogika, Spletni portal Adma, Uradni list RS online in Knjižničarske novice je možen samo v knjižnici, kjer vam dodelimo uporabniško ime in geslo za dostop.
  • Prost dostop do e-virov z glasbeno tematiko: Naxos, Musopen in Cantorion

Sodobna pedagogika

www.sodobna-pedagogika.net

Revija Sodobna pedagogika, je dostopna tudi v elektronski izdaji. Do vsebin lahko dostopate v prostorih knjižnice, s predhodnim vpisom gesla.

Spletni portal Adma

www.adma.si

Z letom 2105 so revijo, ki je v preteklosti izhajala pod imeni PIA, Poslovna Asistenca in Tajnica, popolnoma prenovili. Ohranili so dobre vsebine iz nekdanje Poslovne Asistence in njene predhodnice Tajnice ter dodali nove. Nastala je ADMA.

Uporabniško ime in geslo dobite v knjižnici.

Knjižničarske novice

old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx

V vseh enotah lahko dostopate do elektronske izdaje revije s področja bibliotekarstva.

Geslo vam vpišemo v knjižnici.

Uradni list RS online

www.uradni-list.si

Dostop do vsebine vseh številk Uradnih listov od leta 1991 dalje je javnosti brezplačno omogočen z vseh računalnikov, ki imajo dostop do interneta. Omogočamo uporabo iskalnika po polnem besedilu uredbenega in razglasnega dela.

Geslo za dostop vam vpišemo v knjižnici.

Kemija v šoli in družbi

www.kemija.net

V vseh enotah lahko dostopate do elektronske izdaje revije.