Elektronski viri

  • Za dostop do e-virov E-bonitete.si, PressReader, Tax-Fin-Lex, EBSCOHost, VEČER-arhiv, Encyclopedia Britannica, IUS/INFO, FinD-INFO, IUS/INFO.HR po kliku na PRIJAVA izberete kraj svoje knjižnice, vpišete št. članske izkaznice in geslo, ki je identično geslu za Mojo knjižnico. Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov informacijskih virov. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili Pravilnika o delu z uporabniki posamezne knjižnice. Informacijski viri so namenjeni samo vaši osebni rabi in jih ni dovoljeno uporabljati za službene in druge potrebe. Do zgoraj navedenih virov lahko dostopate tudi od doma, iz šole, službe, pisarne...
  • Prost dostop do slovarskega spletišča Fran, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih ter do slovarja sopomenk sodobne slovenščine.
  • Dostop do e- virov Dnevnik, Spletno Delo, Finance, Sodobna pedagogika, Spletni portal Adma, Uradni list RS online in Knjižničarske novice je možen samo v knjižnici, kjer vam dodelimo uporabniško ime in geslo za dostop.
  • Prost dostop do e-virov z glasbeno tematiko: Naxos, Musopen in Cantorion

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

https://fran.si

 Slovarsko spletišče, kjer lahko iščete hkrati ali posamično po več kot 20 slovenskih slovarjih.

Dnevnik.si

https://www.dnevnik.si

Dostop do člankov v elektronski obliki, objavljenih v tiskani izdaji je možen od leta 1998 dalje.

Geslo za dostop vam vpišemo v knjižnici.

Spletno Delo

www.delo.si

Na voljo v Čitalnici.

Geslo vam vpišemo v knjižnici.

Finance

www.finance.si

Dostop do člankov v elektronski obliki s področja financ.

Geslo vam vpišemo v knjižnici.