Domoznanska zbirka

V vseh naših enotah vam je na voljo strokovno in leposlovno gradivo, ki se tematsko navezuje na kraje in ljudi z našega območja, torej na občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

Domoznansko gradivo prepoznate po veliki tiskani črki D na identifikacijski nalepki na gradivu, obsega pa vse vrste gradiva tako knjižnega kot neknjižnega.