Dan slovenskih splošnih knjižnic 2016

17

november

2016

Datum: 17.11.2016

Obvestilo za medije
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, sekcija za splošne knjižnice
Predsednica Zveze: dr. Sabina Fras Popović
Predsednica sekcije: Urška Lobnikar Paunović
Združenje splošnih knjižnic
Predsednica Vesna Horžen

Napoved praznovanja:
Dan slovenskih splošnih knjižnic
Osrednji dogodek: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 21. november 2016, ob 10. uri. Dogodka se bo udeležil tudi minister za kulturo g. Anton Peršak. Oglejte si program dogodka!
Rastemo z e-viri
Od elektronske navigacije po knjižnih policah v knjižnici preko baz podatkov do digitaliziranih kulturnih zakladov in lokalnih zgodb
Tradicionalni dan slovenskih splošnih knjižnic vsako let praznujemo v mesecu novembru in ga povežemo s temo, ki je za uporabnike knjižnice pomembna. Letošnje obeleževanje dneva splošnih knjižnic smo tematsko povezali z e-viri, ki jih knjižnice ponujajo. Želimo predstaviti možnosti dostopa, uporabe in predvsem vrste različnih elektronskih virov.
V splošnih knjižnicah bomo uporabnikom pomagali pri uporabi različnih e-virov.
Zato bodo nekatere knjižnice v tednu od ponedeljka, 21. 11., do petka, 25. 11., na različne načine predstavljale različne elektronske vire in baze podatkov, ki jih ponujajo.

Tudi v Mariborski knjižnici se pridružujemo praznovanju in bomo promocijo e-virov izvajali v tednu od 21. do 26.11.2016 v vseh enotah Mariborske knjižnice, predvsem pa številnim  najavljenim skupinam dijakov in učencev predstavili delo z elektronskimi viri in možnosti, ki jih imajo pri dostopanju.

Brezplačno, zanesljivo in preprosto v svet e-informacij slovenskih splošnih knjižnic!
Oglejte si zloženko s seznamom E-virov!

Temeljno sporočilo
Knjižnice so že dolgo časa več kot le izposojevališče »klasičnih« knjig. Poleg socialne vloge imajo pomembno vlogo pri učenju in razvoju družbe in posameznika. Učenja pa v današnjem času ni brez dostopa do pomembnih baz podatkov , prav tako pa ni razvoja brez relevantnih informacij. Knjižnice ponujajo dostop do relevantnih virov, saj so knjižničarji strokovnjaki, ki poznajo potrebe uporabnikov in zmorejo ovrednotiti pomen ter vsebino posredovanih virov. Prav zato knjižnice sporočajo uporabnikom in odločevalcem: z e-viri rastemo!

Nekaj podatkov o splošnih knjižnicah
V Sloveniji je 58 osrednjih knjižnic, 270 izposojevališč, 13 bibliobusov (718 postajališčih v 591 krajih), 89 premičnih zbirk, kjer:

  • v naših zbirkah najdemo preko 11 milijonov gradiva (11.710.890), od tega je bilo v letu 2015 novega 433.848 enot;
  • četrtina prebivalcev ima člansko izkaznico (479.452 uporabnikov v letu 2015), knjižnice uporabljajo tudi drugi družinski člani imetnika izkaznice; knjižnice beležijo preko 10 milijonov obiska na leto (10.251.317), torej vsak prebivalec ali prebivalka približno 5-krat na leto obišče knjižnico; vsak uporabnik obišče knjižnico 21-krat;
  • Izposojenih je bilo preko 25 milijonov enot gradiva (25.796.762), torej si je vsak prebivalec ali prebivalka v enem letu izposodil približno 13 enot gradiva; vsak uporabnik si je izposodil več kot 53 enot v enem letu.
  • V letu 2015 so splošne knjižnice gradile 123 različnih podatkovnih zbirk.

Informacije:
Sekcija za splošne knjižnice, ZBDS, Predsednica Urška Lobnikar Paunović
Urska@knjiznica-krsko.si, 040 289 889
Združenje splošnih knjižic, Predsednica Vesna Horžen
vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si, 041 577 273
Irena Škvarč, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Irena.skvarc@ng.sik.si, 031 692 293

Za Mariborsko knjižnico:
Mag. Barbara Kovář, namestnica direktorice
barbara.kovar@mb.sik.si
tel.: 02 23 52 100, 031 523 526