Čopove diplome in Čopova priznanja


Prejemniki Čopovih diplom in priznanj v Mariborski knjižnici:
 
Čopove diplome                                                Čopova priznanja
1985 - Darja Kramberger 1998 - Anica Jurkovič
1989 - Slavica Rampih Vajzović 2000 - Majda Blagšič
2000 - Dragica Turjak 2002 - Tone Stipič
2001 - Mariborska knjižnica 2003 - Majda Primožič
2002 - Barbara Kovář

2007 - Dragica Goljat - utemeljitev
Utrinki s podelitve

2017 - Maja Logar
Utrinki s podelitve

2012 - Mojca Gomboc - utemeljitev
Utrinki s podelitve

 

2015 - Dragana Lujić - utemeljitev
Utrinki s podelitve

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje vsako leto za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju, ki so širšega kulturnega in družbenega pomena ter prispevajo k napredku bibliotekarske teorije in prakse, in za prizadevno društveno delo Čopove diplome kot posebno strokovno in društveno priznanje. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje vsako leto za uspešno temeljno strokovno delo na področju knjižničarstva, ki ga je opravil posameznik in je opazno prispevalo k ugledu in razvoju posamezne knjižnice  ali stroke v celoti tudi Čopova priznanja. Čopova diploma in priznanje sta poimenovana po slovenskem knjižničarju in učenjaku Matiji Čopu.