Čitalnica

Čitalnica se nahaja v Trgovskem centru City, prvo nadstropje, v centru mesta Maribor.

Komu je Čitalnica namenjena?

 • V Čitalnico se lahko ob obisku ali preko spleta vpišete občani od 15. leta starosti naprej. 
 • Letna članarina za zaposlene znaša 15 EUR, za študente in upokojence 12 EUR. Članarine so oproščeni: mladina do 18. leta, dijaki do zaključka srednje šole, brezposelni, invalidi in uporabniki izposoje v bolnišnico. Znižano članarino ali oprostitev plačila članarine lahko uveljavljate s predložitvijo ustreznih potrdil: dijaške/študentske/ upokojenske izkaznice, potrdila o šolanju, potrdila Zavoda RS za zaposlovanje...

 • Z izkaznico Čitalnice si lahko izposojate gradivo v vseh enotah Mariborske knjižnice, elektronske knjige na portalu Biblos in zvočne knjige. Hkrati vam članstvo omogoča uporabo elektronskih virov.

 • Za podaljšanje roka izposoje uporabljajte program Cobiss +, Moja knjižnicamCobiss ali pokličite v katero koli našo enoto.  

Gradivo, ki vam ga ponujamo:

 • Priročna zbirka knjižnega gradiva (priročniki, slovarji, enciklopedije, pregledne monografije, temeljna literatura z vseh strokovnih področij), ki pa je zaradi prostorske stiske trenutno umeščena v dislociranem oddelku in si jo je možno ogledati po predhodni rezervaciji.
 • Obsežna ter vsebinsko bogata zbirka serijskih publikacij (revije, časniki, časopisi) v slovenskem in tujih jezikih.
 • Gradivo priročne zbirke in zadnje tri številke vseh naslovov serijskih publikacij, lahko uporabniki pregledujejo le v prostoru čitalnice.
 • Starejše številke serijskih publikacij si lahko člani knjižnice izposodijo tudi na dom.

Kaj vse še lahko počnete v Čitalnici?

 • Brezplačno uporabljate računalnik. Tiskanje obračunavamo po veljavnem ceniku.
 • Brskate po internetu, elektronskih virih, dostopnih v prostorih Mariborske knjižnice.
 • Koristite brezplačen WI-FI (prenosni računalniki, dlančniki in druge mobilne naprave). 
 • Uporabljate čitalniške prostore za prebiranje in pregledovanje gradiva, študij, učenje…

Trgovski center City, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

Vodja enote: Darja Barber
Telefon: 02/235 21 05
E-pošta: enota.vc@mb.sik.si
Odprto (sept. - junij): pon.- pet. 9-19; sob. 8-12
Dostop do spleta prek Wi-fi.