Center za spodbujanje bralne pismenosti

Mariborska knjižnica

Center za spodbujanje bralne pismenosti

V letu 2018 so se naloge slovenskih osrednjih območnih knjižnic začele spreminjati in dopolnjevati v smislu večje specializacije teh knjižnic na posameznem področju dela. Mariborska knjižnica je prevzela naloge na področju spodbujanja bralne pismenosti in ustanovila Center za spodbujanje bralne pismenosti (v nadaljevanju Center).

Bralna kultura je eno javno najbolj prepoznanih področij delovanja splošnih knjižnic, hkrati pa področje, kjer so stičišča med kulturnim in vzgojno-izobraževalnim prostorom lahko najmočnejša in najpotrebnejša. Center gradi most med splošnimi knjižnicami in vzgojno-izobraževalnimi ter drugimi ustanovami z namenom vzpostavljanja trajne povezanosti pri skrbi za bralno pismenost prebivalcev Slovenije.

Center je namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic. Z delovanjem v obliki izobraževalnih in strokovno izpopolnjevalnih dogodkov ter s strokovnimi prispevki ali monografijami teži h krepitvi kompetenc strokovnih delavcev na področju razvijanja bralne kulture in bralne pismenosti. S povezovalnim delovanjem spodbuja sodelovanje med vsemi knjižnicami ter povezovanje knjižnic in drugih deležnikov na področju bralne pismenosti v Sloveniji. Pri tem sledi usmeritvam Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (2018-2028) in Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030.

V delovanju Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice se prepletata dve usmeritvi. 

  • Prva usmeritev postavlja v ospredje sodelovanje in povezovanje knjižničnega prostora s prostorom različnih institucij, ki delujejo v skrbi za razvoj in dvig bralne pismenosti.
  • Druga usmeritev pelje v delovanje za korist širše javnosti. V sodelovanju s partnerji pripravljamo dogodke, poljudne narave, s katerimi permanentno poudarjamo pomena branja v sodobni družbi ter vpliva branja na (uspešno) delovanje posameznika. Posebno pozornost v sklopu teh dogodkov namenjamo promociji bralne kulture in bralne pismenosti med skupinami, ki niso redni obiskovalci knjižnic, ne berejo in so predvsem stereotipno označeni kot nebralci in nepismeni državljani. Ob tem izpostavljamo tudi pomen branja neliterarnih besedil.

Center tako na teoretičnih in praktičnih izhodiščih prinaša v prostor inovativne pristope pri spodbujanju bralne pismenosti pri določenih skupinah prebivalcev. Trenutno je težišče teh pristopov vezano na skupino mladih športnikov (npr. projekt #športajmoinberimo, Hokejska bralna postava).

Sodelovanje Centra:

  • v skupini partnerjev Nacionalnega meseca skupnega branja,
  • v skupini koordinatorjev mreže Družinske pismenosti,
  • z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) in Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo RS: povezava športa in branja,
  • v mreži koordinatorjev KUV (kulturno umetniška vzgoja). Center za spodbujanje bralne pismenosti opravlja nacionalno koordinacija za bralno kulturo v splošnih knjižnicah znotraj programa kulturno umetniške vzgoje.  

Izobraževalni in strokovno izpopolnjevalni dogodki, projekti:

Vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici: Dr. Sabina Fras Popović. E-mail: sabina.fras-popovic@mb.sik.si