Če zamudim rok vrnitve gradiva

 

Prve tri dni po poteku roka izposoje se zamudnina še ne obračuna.

Zamudnine:

 • začetek obračunavanja: 4. dan po poteku roka izposoje,
 • konec obračunavanja: ob vrnitvi gradiva oz. na dan izstavitve 3. opomina,
 • se obračunavajo za vsako enoto izposojenega knjižničnega gradiva gradiva za vsak dan v tednu, razen za nedelje, praznike, dneve izredne zaprtosti in dneve zaprtosti v času poletnega urnika,
 • na bibliobusu se zamudnina ne zaračunava.

Pisni opomini o poteku roka izposoje:

 • prvi opomin: poslan 10. dan po poteku roka izposoje,
 • drugi opomin: poslan 10. dan po izstavitvi prvega opomina,
 • tretji opomin: poslan 10. dan po izstavitvi drugega opomina.

Izterjava:

 • terjatev predamo pooblaščeni agenciji za izterjavo 21. dan po izstavitvi tretjega opomina.

Finančne dolgove lahko poravnate v katerikoli enoti Mariborske knjižnice. 

Gradivo, za katerega je že bil izstavljen opomin, je potrebno pred plačilom stroška opomina vrniti v knjižnico.

Dolgove je možno poravnati tudi prek transakcijskega računa knjižnice. Potrebni podatki:

 • Naziv in naslov knjižnice: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • TRR oz. IBAN: SI 56 0127 0603 0372 772
 • BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • Namen nakazila: plačilo članarine, zamudnine…
 • Znesek za nakazilo:
 • Sklic oz. referenca: številka članske izkaznice

SPLETNO PLAČEVANJE ČLANARINE IN DOLGOV

Vstopna točka je program Cobiss+, Moja knjižnica, kjer kliknete ikono Moja knjižnica, v spustnem seznamu izberete Mariborsko knjižnico, se prijavite s št. izkaznice in geslom za Mojo knjižnico, izberete zavihek Dolgovi, omejitve in poravnate plačilo.

POZOR! Dolg od opomina poravnajte samo v primeru, da ste gradivo že vrnili. V nasprotnem primeru boste kljub spletnemu plačilu stroškov opomina prejeli naslednji višji opomin, če gradiva v določenem roku ne boste vrnili. Zamudnina se obračunava do vračila gradiva oz. do datuma izstavitve tretjega opomina.