Če zamudim rok vrnitve gradiva

 

Trije dnevi po poteku roka izposoje so tolerančni: še ni zamudnine in tudi obvestila o poteku izposojevalnega roka še ne pošljemo.

Zamudnine:

 • začetek obračunavanja: 4. dan po poteku roka izposoje
 • konec obračunavanja: ob vrnitvi gradiva oz. na dan izstavitve 3. obvestila o poteku roka izposoje
 • se obračunavajo za vsako enoto izposojenega gradiva za vsak dan v tednu
 • se ne obračunajo za: nedelje, praznike, dneve izredne zaprtosti in dneve zaprtosti v času poletnega urnika
 • izjema: bibliobus

Obvestila o poteku roka izposoje:

 • Prvo obvestilo: poslano 10. dan po poteku roka izposoje
 • Drugo obvestilo: poslano 10. dan po izstavitvi prvega obvestila
 • Tretje obvestilo (obvestilo pred izterjavo): poslano 10. dan po izstavitvi drugega obvestila

Izterjava:

 • terjatev predamo pooblaščeni agenciji za izterjavo 10. dan po izstavitvi tretjega obvestila o poteku roka izposoje

 Cenik storitev

Finančne dolgove lahko poravnate v katerikoli enoti Mariborske knjižnice. 

Gradivo, za katerega je že bilo izstavljeno eno od obvestil o poteku roka izposoje, je potrebno pred plačilom nastalih dolgov vrniti v knjižnico.

Dolgove je možno poravnati tudi preko transakcijskega računa knjižnice. Potrebni podatki:

 • Naziv in naslov knjižnice: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • TRR oz. IBAN: SI 56 0127 0603 0372 772
 • BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • Namen nakazila: plačilo članarine, zamudnine…
 • Znesek za nakazilo:
 • Sklic oz. referenca: številka članske izkaznice

SPLETNO PLAČEVANJE ČLANARINE IN DOLGOV

Vstopna točka je program Cobiss+, Moja knjižnica, kjer kliknete ikono Moja knjižnica, v spustnem seznamu izberete Mariborsko knjižnico, se prijavite s št. izkaznice in geslom za Mojo knjižnico, izberete zavihek Dolgovi, omejitve in poravnate plačilo.

POZOR! Dolg od opomina poravnajte samo v primeru, da ste gradivo že vrnili. V nasprotnem primeru boste kljub spletnemu plačilu stroškov opomina prejeli naslednji višji opomin, če gradiva v določenem roku ne boste vrnili. Zamudnina se obračunava do vračila gradiva oz. do datuma izstavitve tretjega obvestila o poteku izposojevalnega roka (3. opomin).