Če gradivo izgubim, poškodujem

Če član vrne poškodovano gradivo, je dolžan poravnati strošek popravila.

Če popravilo ni možno ali če član gradivo izgubi, mora poravnati odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva ali kupiti novo gradivo z enakim ali po dogovoru z vodjo enote drugim naslovom. 

Nadomestnemu gradivu ali odškodnini se prištejejo še stroški strokovne obdelave in opreme gradiva.

Vrednost nenadomestljivega gradiva določi knjižnica.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja  
Cenik

Prosimo vas, da poškodovanega gradiva ne popravljate sami.

Na poškodbe gradiva nas opozorite že ob izposoji oziroma v najkrajšem možnem času.