Brezplačne e-knjige na spletu

Bartleby.com

www.bartleby.com

Brezplačno iskanje informacij v enciklopedijah, slovarjih, strokovnih knjigah, prebiranje elektronskih leposlovnih knjig v polnem besedilu.

Openlibrary.org

www.openlibrary.org

Brezplačni spletni dostop do pomembnih zbirk elektronskih knjig s celega sveta.

Project Gutenberg

www.gutenberg.org

Project Gutenberg je ena izmed največjih brezplačnih zbirk z elektronskimi knjigami, glasbenimi posnetki, slikami ter krajšimi video posnetki. Večina elektronskih knjig je v angleškem jeziku, beremo lahko tudi v srbskem, nemškem, japonskem... jeziku.

Slovenska leposlovna besedila

www.ijs.si/lit/leposl.html

Spletna stran omogoča brezplačno prebiranje slovenske dramatike, pesništva ter proze v polnem besedilu. Besedila so identična tistim, ki so izdana v tiskani obliki.

Spletni Splošni slovenski geslovnik

www.nuk.uni-lj.si/ssg/ssg.html

Prost dostop do seznama predmetnih oznak ter določil, ki se uporabljajo pri vsebinski obdelavi knjižničnega gradiva v slovenskih knjižnicah.