Bili smo na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

22

oktober

2007

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: odrasli

Na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki se je odvijalo 22. in 23. oktobra 2007 na Bledu, so podelili tudi letošnje nagrade Kalanovega sklada, Čopove diplome in Čopova priznanja.

Nagrado Kalanovega sklada za obdobje 2005-2007 je prejela direktorica Mariborske knjižnice, Dragica Turjak za specialistično nalogo Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici. 
Utemeljitev predloga za podelitev nagrade Dragici Turjak

Čopovo priznanje za dosežke na bibliotekarskem področju je prejela višja knjižničarka, Dragica Goljat.
 
Kalanov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarji leta 1974 v Ljubljani. Nagrade Kalanovega sklada prejmejo slovenski knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski in mednarodni ravni.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje vsako leto za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju, ki so širšega kulturnega in družbenega pomena ter prispevajo k napredku bibliotekarske teorije in prakse, in za prizadevno društveno delo Čopove diplome kot posebno strokovno in društveno priznanje. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje vsako leto za uspešno temeljno strokovno delo na področju knjižničarstva, ki ga je opravil posameznik in je opazno prispevalo k ugledu in razvoju posamezne knjižnice  ali stroke v celoti tudi Čopova priznanja. Čopova diploma in priznanje sta poimenovana po slovenskem knjižničarju in učenjaku Matiji Čopu.