Pravljični dan s Pravljično šolo 2019

16

oktober

2019

Tip prireditve: Pravljični dan s šolo

Ciljna skupina: otroci, odrasli

19. PRAVLJIČNI DAN S PRAVLJIČNO ŠOLO
ZAVETJE POHORSKIH ZGODB
16. in 17. oktober 2019

Pohorje je človeka že od nekdaj pritegovalo v svoj objem, ga varovalo in mu pripovedovalo zgodbe. Mnoge še vedno živijo. Pravljična šola je ob pohorskih pravljicah, zgodbah in legendah raziskovala pot od njihovega izvora preko zapisane oblike do različnih performativnih pristopov.

PROGRAM:

Sreda, 16. oktobra 2019

 • PRAVLJIČNO JUTRO ZA MLADE.  Sreda, 16. oktobra, ob 9. uri, Večnamenska dvorana Rotovž, Rotovški trg 2, Maribor. Pripovedovali so: Irena Cerar, Monika Čermelj, Robert Kereži, Agica Kovše  in Danilo Trstenjak. Glasba: Ariel Vei Atanasovski in Laura Pal
   
 • PRAVLJIČNA ŠOLA ZA MLADOSTNIKE. Sreda, 16. oktobra 2019, Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola 90a, Hoče. Vodili: Irena Cerar, Agica Kovše in Dunja Zupanec. V dopoldanskem delu delavnice smo z Ireno Cerar in Agico Kovše prebujali, razvijali, poglabljali občutek za naravni prostor, sposobnost doživljanja in opazovanja, pa tudi ubesedovanja. Od bliže smo spoznali skrivnostna pohorska bajna bitja in se poglobili v njihova naravna okolja. V popoldanskem delu smo z Dunjo Zupanec spoznavali kako nastane gledališka predstava. Ob improvizaciji smo se soočili z izzivi igralca in poskusili delovati kot skupina. Urili smo nastopanje, opazovanje in izražanje lastnega mnenja.

Četrtek, 17. oktobra 2019

 • PRAVLJIČNA ŠOLA ZA ODRASLE. Četrtek, 17. oktobra, 10.00 -17.30, Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola 90a, Hoče. Mentorice: Irena Cerar, Agica Kovše in Metka Damjan. Na delavnici z Ireno Cerar in Agico Kovše smo zlasti s stališča pripovedovalca raziskovali odnos med stvarnimi in domišljijskimi svetovi. Zanimale so nas različne možnosti, s katerimi lahko povežemo pohorsko pripovedno izročilo, pripovedovalske spretnosti z interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter z doživljajskimi aktivnostmi. Z vajami smo razvijali in poglabljali občutek za prostor in sposobnosti ubesedovanja doživetega. Sprehodili smo se čez zapisane vire in iskali načine, kako lahko zgodbe prepričljivo zaživijo za sodobni čas. Z Metko Damjan smo razmišljali o tem, kako najti in izbrati pravo besedilo, kako se lotiti njegove vsebinske, jezikovne in slogovne analize. Ukvarjali smo se z interpretacijo, artikulacijo, dikcijo in dramaturškim konceptom.
 • Irena Cerar, diplomirana literarna komparativistka, urednica, avtorica priljubljenih družinskih izletniških vodnikov in pripovedovalka, ki jo zanima predvsem pripovedovanje v naravi, soustanoviteljica in redna pripovedovalka Križnikovega pravljičnega festivala.
 • Agica Kovše, mladinska knjižničarka in pravljičarka, zaposlena v Mariborski knjižnici, kjer izvaja različne oblike bibliopedagoškega dela, vse pa prepleta s pripovedovanjem pravljic in zgodb. Posebno ljubezen goji do pohorskega ljudskega izročila, ki ga v prostem času raziskuje. Zgodbe pripoveduje tudi v južnopohorskem narečju.
 • Metka Damjan, gledališka lektorica, tesno povezana z raziskovanjem jezika oz. govorjene besede. Sprva je poučevala slovenski jezik in književnost, danes sodeluje z gledališči po Sloveniji (Lutkovno gledališče Maribor, SNG Maribor, Lutkovno gledališče Ljubljana …).
   
 • PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE. Četrtek, 17. oktobra, ob 20. uri, Velika dvorana Lutkovnega gledališča Maribor. Pripovedovali so: Irena Cerar, Metka Damjan, Andreja Erdlen, Lea Hedl, Agica Kovše in Suzana Slavič. Glasba: Sounds of Slovenia Trio

Pripovedovalska dogodka smo oblikovali skupaj z Lutkovnim gledališčem Maribor. Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.