Univerza za tretje življenjsko obdobje - Knjižnični cikel 2018/19

Spoštovani,

pričelo se je novo študijsko leto Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje v Mariborski knjižnici.

Obveščamo vas, da je VPIS za sezono 2018/2019 ZAKLJUČEN.

Program Knjižničnega cikla v sezoni 2018/2019:

Informacije: Nataša Konec, vodja Knjižničnega cikla v Mariborski knjižnici, Rotovški trg 9/II, Maribor. Telefon: 02 23 52 115, e-pošta: natasa.konec@mb.sik.si