Podeljene Čopove nagrade in diplome Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2017

21

december

2017

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: odrasli

Fotografija zgoraj (z leve): dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije; Maja Logar, dobitnica Čopove diplome; mag. Darja Lavrenčič Vrabec, dobitnica Čopove diplome; Marjan Gujtman, dobitnik Čopovega priznanja; Martina Rozman Salobir, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana; mag. Marijan Špoljar; dobitnik Čopovega priznanja; Tomaž Bešter, dobitnik Čopovega priznanja; Maja Vunšek, podpredsednica Društva bibliotekarjev Gorenjske; Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo  (Foto Milan Štupar)

V četrtek, 21. decembra 2017, so ob 19. uri v Plečnikovi veliki čitalnici v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani podelili nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – stanovske nagrade, ki jih podeljujejo knjižničarji za izjemne dosežke na strokovnem področju.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, podeljuje svojim članom javna priznanja in nagrade za dosežene rezultate na področju knjižničarstva: Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopova plaketo.

Čopove diplome 2017 sta prejeli:

  • naša sodelavka Maja Logar, bibliotekarska specialistka, vodja Službe za mlade bralce, za pretanjeno, poglobljeno in celovito strokovno delovanje na področju mladinskega knjižničarstva, mladinske književnosti in umetnosti pripovedovanja v Mariborski knjižnici in celotnem slovenskem prostoru,
  • mag. Darja Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske, Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo v Mestni knjižnici Ljubljana zaradi izjemnega prispevka k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic ter krepitve položaja knjižničarjev na področju mladinskega knjižničarstva.

Čopova priznanja so prejeli:

  • Tomaž Bešter, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana,
  • Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo in
  • mag. Marijan Špoljar, Mestna knjižnica Ljubljana.

Čopovo plaketo so podelili Narodni in univerzitetni knjižnici in Društvu bibliotekarjev Gorenjske.