Podeljene stanovske nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Fotografija desno (z leve): Martina Rozman Salobir, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana; dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije; Barbara Bračič Fabjančič, dobitnica Čopovega priznanja; mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo; Jan Lupchi, predstavnik Ebsca; dr. Martin Žnideršič, prejemnik Čopove plakete; Roža Kek, dobitnica Čopovega priznanja; mag. Breda Podbrežnik Vukmir, dobitnica Čopove diplome; mag. Urška Bajda, dobitnica Čopovega priznanja in Tone Peršak, minister za kulturo RS (Foto Milan Stupan)
 

V sredo, 21. decembra 2016, so ob 19. uri v Plečnikovi veliki čitalnici v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani podelili nagrade Zveze bibliotekarskih društev Slovenije – stanovske nagrade, ki jih podeljujejo knjižničarji za izjemne dosežke na strokovnem področju.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, ki je 21. decembra 2016 stopila v 70. leto delovanja, podeljuje svojim članom javna priznanja in nagrade za dosežene rezultate na področju knjižničarstva: Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopova plaketo.

Letošnji dobitnici Čopove diplome sta mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, in mag. Tatjana Likar iz Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Čopova priznanja za leto 2016 so prejele mag. Urška Bajda, vodja šolske knjižnice v OŠ Tončke Čeč Trbovlje ter v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Barbara Bračič Fabjančič iz Mestne knjižnice Ljubljana in Roža Kek, direktorica Mestne knjižnice Grosuplje. Letos podeljeno Čopovo plaketo sta prejela dr. Martin Žnidaršič in EBSCO Information Services.

Udeležence dogodka je nagovoril tudi minister za kulturo Anton Peršak.

»Knjižničarji smo v zadnjih dveh letih dobili sodobne predpise, ki pa so le predpisi. Posamezniki, kot so letošnji nagrajenci, jih vedno znova postavljajo v realno okolje,« je povedala predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije dr. Sabina Fras Popović. »Letos smo še posebej veseli, ker je med nagrajenci tudi šolska knjižničarka, ki si izjemno prizadeva za vse tisto, kar marsikje ni možno, predvsem zaradi pomanjkanja podpore v okolju. Šolske knjižnice naj bi se z načrtovano strategijo razvoja v naslednjih letih spremenile v to, kar šolski knjižničarji že vrsto let poskušajo doseči: biti srce in možgani šole,« je še dodala.