Katerega od navedenih elektronskih virov najpogosteje uporabljate za iskanje informacij?

PressReader
3
18.8%
EbscoHost
1
6.3%
IusInfo
2
12.5%
Tax_Fin_Lex
1
6.3%
Večer - arhiv
5
31.3%
Encyclopedia Britannica
3
18.8%
Poslovni splet GVIN
0
0.0%
Uradni list RS online
0
0.0%
Nobenega od navedenih
1
6.3%
Elektronskih virov ne uporabljam
0
0.0%

Število glasov: 16