Elektronski viri

  • Za dostop do e-virov PressReader, Tax-Fin-Lex, EBSCOHost, VEČER-arhiv, Encyclopedia Britannica, IUS/INFO, FinD-INFO, IUS/INFO.HR in Slovar slovenskega knjižnega jezika po kliku na PRIJAVA izberete kraj svoje knjižnice, vpišete št. članske izkaznice in geslo, ki je identično geslu za Mojo knjižnico. Geslo je namenjeno izključno za vašo osebno uporabo, ne smete ga razkriti drugim osebam. Dolžni ste spoštovati licenčna določila ponudnikov informacijskih virov. Proti kršiteljem bomo ukrepali v skladu z določili Pravilnika o delu z uporabniki posamezne knjižnice. Informacijski viri so namenjeni samo vaši osebni rabi in jih ni dovoljeno uporabljati za službene in druge potrebe. Do zgoraj navedenih virov lahko dostopate tudi od doma, iz šole...
  • Dostop do e- virov Dnevnik, Spletno Delo, Finance, Poslovni splet GV IN, Sodobna pedagogika, Spletni portal Adma, Uradni list RS online in Knjižničarske novice je možen samo v knjižnici, kjer vam dodelimo uporabniško ime in geslo za dostop.
  • NOVO! Brezplačen dostop do e-virov z glasbeno tematiko: Naxos, Musopen in Cantorion

 

EBSCOhost Web

PRIJAVA

Dostopate lahko do polnih besedil strokovnih člankov v angleškem jeziku s področja humanistike, managementa, izobraževanja, medicine, ekonomije iz mednarodno priznanih serijskih publikacij (The Times, National Geographic, Financial World, Media, Men's Health…). 

Elektronski vir je dostopen v vseh enotah Mariborske knjižnice, hkrati pa je članom Mariborske knjižnice do elektronskega vira omogočen tudi dostop od doma, iz šole…

VEČER - spletni arhiv

PRIJAVA

V elektronski obliki dostopni vsi članki, objavljeni vse od prve številke Večera dalje, ki je izšla že leta 1945.

Elektronski vir je dostopen v vseh enotah Mariborske knjižnice, hkrati pa je članom Mariborske knjižnice do elektronskega vira omogočen tudi dostop od doma, iz šole…

Tax-Fin-Lex

PRIJAVA

Spletni informacijski sistem TAX-FIN-LEX prinaša dokumente z davčnega, finančnega in pravnega področja. Kot pove že samo ime, je razdeljen na tri področja in sicer: TAX – ki prinaša članke, obrazce in druge informacije s področja davkov, FIN - z izbranimi finančno-računovodskimi informacijami, strokovnimi članki in obrazci s področja financ in LEX – pravni podatki in informacije iz slovenske in evropske zakonodaje. Elektronski vir je v slovenskem jeziku in dostopen v vseh enotah Mariborske knjižnice, hkrati pa je članom Mariborske knjižnice do elektronskega vira omogočen tudi dostop od doma, iz šole…

IUS-INFO

PRIJAVA

Zbirka polnih besedil celotne slovenske zakonodaje, veljavne evropske zakonodaje, register predpisov RS, judikati Vrhovnega, Višjega in Ustavnega sodišča, pravni viri doma in po svetu.

Elektronski vir je dostopen v vseh enotah Mariborske knjižnice, hkrati pa je članom Mariborske knjižnice do elektronskega vira omogočen tudi dostop od doma, iz šole…