Javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v okviru Združenja splošnih knjižnic in v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije ter Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Naziv Branju prijazna občina se v letu 2017 podeljuje prvič.  Poteka med 8. februarjem in 3. decembrom 2017.

Besedilo natečaja in prijavnica. Več o tem...