ABC bralne pismenosti

Vabimo vas na strokovno srečanje, ki ga pripravljamo v okviru Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici.

ABC bralne pismenosti
Torek, 28. maja 2019

9.30 - 17.30 - Večnamenska dvorana Rotovž, Rotovški trg 2, Maribor

Na dogodku se bomo srečali z definicijami in opredelitvami bralne pismenosti, spoznali bomo akterje na področju raziskovanja bralne pismenosti...
Več o vsebini in elektronska prijavnica....