ABC bralne pismenosti - strokovno srečanje

torek

28

maj

Lokacija: Večnamenska dvorana Rotovž

Tip prireditve: Drugo

Ciljna skupina: odrasli

Vabimo vas na strokovno srečanje, ki ga pripravljamo v okviru Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici.

ABC bralne pismenosti

Torek, 28. maja 2019
9.30 - 17.30 - Večnamenska dvorana Rotovž, Rotovški trg 2, Maribor

Dogodek bomo pričeli s pravljičnim pozdravom pravljičarke Agice Kovše iz Mariborske knjižnice.

Program, ki bo v dveh delih, bodo oblikovale naše gostje:

  • 10.00 - 10.45 - dr. Ljubica Marjanovič Umek: Skupno branje kot kontekst za razvoj in učenje v družini in vrtcu.
  • 10.45 - 11.30 - dr. Sonja Pečjak: Psihološki pogled na vlogo knjižničarja kot spodbujevalca bralne pismenosti.
  • 11.30 - 12.15 - dr. Fani Nolimal: Izboljšanje bralne pismenosti osnovnošolcev: teoretska izhodišča, projektne izkušnje in pogled naprej.

ODMOR

  • 13.15 - 14.00 - dr. Petra Javrh: Bralne veščine odraslih prebivalcev Slovenije v digitalni dobi.
  • 14.00 - 14.45 - dr. Polona Vilar:  Proaktivna splošna knjižnica, bralna pismenost in bralna kultura.
  • 14.45 - 15.30 - mag. Marjeta Doupona: Branje, socioekonomski dejavniki ter dostojanstvo otroka in njegove družine.
  • 15.30 - 16.15 - dr. Vesna Čopič

Dogodek bo moderirala dr. Sabina Fras Popović.
Zaključili ga bomo pravljičnim slovesom Lee Hedl iz Mariborske knjižnice. Pred tem bomo stopili za deset minut že v jesen. Petra Potočnik, strokovna sodelavka Bralne značke, nam bo predstavila Nacionalni mesec skupnega branja 2019.

Zaključek dogodka načrtujemo ob 17.30.

Vabljeni vsi zainteresirani, želimo si, da bi se nam pridružili strokovni delavci šolskih, splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic z različnimi strokovnimi nazivi in stopnjo izobrazbe, ki delajo neposredno z uporabniki, oblikujejo programe prireditev ter vodje splošnih knjižnic, ki v skladu s Strokovnimi smernicami in priporočili za splošne knjižnice želijo program knjižnične dejavnosti v njihovem okolju graditi na temeljih bralne pismenosti.

Kotizacija je 40 EUR, prijavite se prek elektronske pijavnice na koncu tega obvestila.

Prijave zbiramo do 23. maja 2019 oz. do zapolnitve mest, število udeležencev je omejeno na 110.

Prijava

ABC bralne pismenosti - strokovno srečanje

28.5.2019

Večnamenska dvorana Rotovž

V primeru, da je plačnik fizična oseba je podatek obvezen